Heildarmarkmið þjálfunaráætlunar BTSF/ Course um öflun, stjórnun og samþættingu sönnunargagna er að miðla bestu starfsvenjum við framkvæmd meginreglna og aðferða við áhættumat á matvælaferlinu, bæta þekkingu á þessu flókna starfssviði og tryggja samræmda og stranga framkvæmdarstaðla alls staðar í Evrópusambandinu.

 • Markmið 1: Að stuðla að því að dregið verði úr misræmi í þáttum sem varða málsmeðferð við áhættumat
 • Markmið 2: Stuðla að samræmingu aðferða við áhættumat
 • Markmið 3: Stuðla að auknu gagnsæi og trausti meðal yfirvalda aðildarríkjanna í áhættumati hvers annars
 • Markmið 4: Miðla bestu starfsvenjum við áhættustjórnun og samskipti
 • Markmið 5: Stuðla að miðlun reynslu í því skyni að auka sérþekkingu og samræma aðferðir

Námskeiðið fjallar um eftirfarandi atriði:

 • Inngangur að áhættumati og lagaramma þess
 • Framköllun sérfræðiþekkingar
 • Framkvæmd sérfræðiþekkingar
 • Sýnt fram á framkvæmdina
 • Samskipti í reynd

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að valforsendum áður en umsóknir eru lagðar fram eða staðfestar.

 • Hafa unnið á starfrænum sviðum áhættumats á matvælaferlinu með a.m.k. þriggja ára starfsreynslu eða
 • Hafa reynslu af því að setja upp og framkvæma áhættumat á matvælaferlinu hjá lögbæru yfirvaldi (sem nær yfir svæði þar sem öryggi matvæla eða fóðurs, heilbrigði dýra eða velferð dýra)
Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spánn
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spánn
3 11/03/2024 15/03/2024 Vienna Austurríki
4 03/02/2025 07/02/2025 Róm Ítalía
Áhættumat — öflun sönnunargagna, stjórnun og samþætting