Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/ Tourse on Evidence collection, upravljanje njima i njihova integracija širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika u prehrambenom lancu, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji.

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja nepodudarnosti u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizikom i komunikaciju
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađenost pristupa

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Uvod u procjenu rizika i njezin pravni okvir
 • Stjecanje stručnog znanja
 • provedba eliminacije stručnog znanja
 • Dokazivanje prakse
 • Komunikacija u praksi

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika u prehrambenom lancu s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja)
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja Mrtva linija
1 11/03/2024 15/03/2024 Beč Austrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija 31/01/2025
Prikupljanje dokaza, upravljanje i integracija