Opći su ciljevi programa BTSF za osposobljavanje/tečaja o prikupljanju dokaza, upravljanju i integraciji širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika u prehrambenom lancu, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe diljem Europske unije.

 • Cilj br. 1: Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj br. 2: Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobne procjene rizika
 • Cilj 4.: Širenje najboljih praksi za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima
 • Cilj 5.: Promicanje razmjene iskustava radi povećanja razine stručnosti i usklađivanja pristupa

Tečaj se bavi sljedećim temama:

 • Uvod u procjenu rizika i njezin pravni okvir
 • Podizanje stručnog znanja
 • Implementacija ekspertnog izvlačenja znanja
 • Demonstracija prakse
 • Komunikacija u praksi

Ovaj program osposobljavanja osmišljen je za profile i radna mjesta opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • radili u funkcionalnim područjima procjene rizika u prehrambenom lancu s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (kojom su obuhvaćena područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja)
Sjednica Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 14/11/2022 18/11/2022 Valenciji Španjolska
2 12/12/2022 16/12/2022 Valenciji Španjolska
3 11/03/2024 15/03/2024 Beč Austrija
4 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija
Procjena rizika – prikupljanje dokaza, upravljanje i integracija