Näytön keruuta, hallintaa ja integrointia koskevan BTSF:n koulutusohjelman/kurssin yleisenä tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanosta, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarvioinnin menettelyllisten näkökohtien erojen vähentämisen edistäminen
 • Tavoite 2: Riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamisen edistäminen
 • Tavoite 3: Edistää avoimuuden lisäämistä ja luottamuksen rakentamista jäsenvaltioiden viranomaisten kesken toistensa riskinarvioinneissa
 • Tavoite 4: Riskienhallinnan ja viestinnän parhaiden käytäntöjen levittäminen
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen tason nostamiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Johdanto riskinarviointiin ja sen oikeudelliseen kehykseen
 • Asiantuntemuksen kartuttaminen
 • Asiantuntijatiedon keräämisentoteuttaminen
 • Käytännön osoittaminen
 • Viestintä käytännössä

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • työskennelleet elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden työkokemuksella tai
 • joilla on kokemusta elintarvikeketjun riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (elintarvikkeiden/rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden tai eläinten hyvinvoinnin aloilla)
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencian Espanja
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencian Espanja
3 11/03/2024 15/03/2024 Wien Itävalta
4 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Italia
Riskinarviointi – todisteiden kerääminen, hallinta ja integrointi