BTSF-koulutusohjelman ja todisteiden keruuta, hallintaa ja integrointia koskevan ohjelman yleisenä tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Johdanto riskinarviointiin ja sen oikeudelliseen kehykseen
 • Asiantuntijatietämys
 • asiantuntijatiedon pyytäminen
 • Käytännön osoittaminen
 • Viestintä käytännössä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden tai hyvinvoinnin alat)
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kuollut linja
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Itävalta 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Italia 31/01/2025
Näytön kerääminen, hallinta ja integrointi