Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/ tõendite kogumise, haldamise ja integreerimise kursuse üldeesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslike aspektide lahknevuste vähendamine
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu
 • Eesmärk 4: Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise;

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus riskihindamisesse ja selle õigusraamistikku
 • Eksperditeadmiste hankimine
 • ekspertteadmiste hankimine
 • Tava tõendamine
 • Teabevahetus praktikas

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Olema töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades ja omama vähemalt kolmeaastast töökogemust või
 • On olnud pädevas asutuses toiduahela riskihindamise kehtestamise ja rakendamise kogemus (mis hõlmab toidu/sööda ohutuse, loomatervise või loomade heaolu valdkondi)
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik Surnud õngejada
1 11/03/2024 15/03/2024 Viin Austria 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Itaalia 31/01/2025
Tõendite kogumine, haldamine ja integreerimine