Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ tõendite kogumist, haldamist ja integreerimist käsitleva koolitusprogrammi/kursuse üldeesmärk on levitada toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamise parimaid tavasid, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • eesmärk: Riskihindamise menetluslikes aspektides esinevate lahknevuste vähendamise edendamine
 • eesmärk: Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele
 • eesmärk: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu
 • eesmärk: Riskijuhtimise ja teabevahetuse parimate tavade levitamine
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus riskihindamisse ja selle õigusraamistikku
 • Ekspertteadmiste esilekutsumine
 • Ekspertteadmiste kogumise rakendamine
 • Praktika demonstreerimine
 • Teabevahetus praktikas

See koolitusprogramm on välja töötatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • on töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades vähemalt kolmeaastase erialase töökogemusega või
 • on kogenud toiduahela riskihindamise koostamist ja rakendamist pädevas asutuses (mis hõlmab toidu- ja söödaohutuse, loomatervise või loomade heaolu valdkondi);
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Hispaania
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Hispaania
3 11/03/2024 15/03/2024 Viin Austria
4 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Itaalia
Riskihindamine – tõendite kogumine, haldamine ja integratsioon