De overordnede mål med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset om indsamling, forvaltning og integration af dokumentation er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af uoverensstemmelser i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid mellem medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme udveksling af erfaringer med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset omhandler følgende emner:

 • Introduktion til risikovurdering og dens retlige rammer
 • Udbredelse af ekspertviden
 • Implementering af ekspertviden
 • Demonstration af praksis
 • Kommunikation i praksis

Dette uddannelsesprogram er designet til de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • have erfaring med udarbejdelse og gennemførelse af risikovurdering af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker områder inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd)
Møde Startdato Slutdato City Land
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spanien
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanien
3 11/03/2024 15/03/2024 Wien Østrig
4 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien
Risikovurdering — Indsamling, forvaltning og integration af bevismateriale