De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i indsamling, forvaltning og integration af dokumentation er at formidle bedste praksis for gennemførelsen af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling for at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset behandler følgende emner:

 • Indledning til risikovurdering og de retlige rammer herfor
 • Fremskaffelse af ekspertviden
 • gennemførelse af fremskaffelse af ekspertviden
 • Påvisning af praksis
 • Kommunikation i praksis

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med udarbejdelse og gennemførelse af risikovurdering af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd)
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Døde linjer
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Østrig 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien 31/01/2025
Indsamling, forvaltning og integration af bevismateriale