Obecnými cíli vzdělávacího programu BTSF /Course on Evidence collection, management and integration je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Úvod do posouzení rizik a jeho právního rámce
 • Získávání odborných znalostí
 • zavádění získávání odborných znalostí
 • Prokázání praxe
 • Komunikace v praxi

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (zahrnující oblasti bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země Mrtvá šňůra
1 11/03/2024 15/03/2024 Vídeň Rakousko 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Řím Itálie 31/01/2025
Shromažďování, správa a integrace důkazů