Obecnými cíli programu odborné přípravy/kurzu pro shromažďování, správu a integraci důkazů v rámci programu BTSF je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké standardy provádění v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik v rámci druhé strany
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Úvod do hodnocení rizik a jeho právní rámec
 • Odborné získávání znalostí
 • Implementace odborných znalostí
 • Prokázání praxe
 • Komunikace v praxi

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s minimálně tříletou odbornou praxí nebo
 • mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce u příslušného orgánu (zahrnujícího oblasti bezpečnosti potravin/krmiva, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Španělsko
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španělsko
3 11/03/2024 15/03/2024 Vídeň Rakousko
4 03/02/2025 07/02/2025 Řím Itálie
Posouzení rizik – shromažďování, správa a integrace důkazů