Glavni cilj programa usposabljanja BTSF/tečaja o oceni tveganja za okolje je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocene tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi

Predmet obravnava naslednje teme:

- Uvod v oceno tveganja za okolje (ERA) v skladu z različnimi zakonodajnimi akti EU. Tečaj bo razložil osnove vodenja ERP. Zlasti:

 • preučevanje različnih vidikov okolja in delov okolja;
 • vaje pri oblikovanju problemov za boljšo opredelitev vidikov okolja, ki jih je treba zaščititi pred škodo, v skladu s cilji varstva okolja, kot so določeni v zakonodaji EU;
 • kako izvesti izbor neciljnih organizmov za ocenjevalne študije ocene tveganja in kako zbrati ustrezne dokaze. Vključevala bo uporabo in uporabo statističnih podatkov za merljive končne rezultate z ustrezno razlago biološke pomembnosti statistično pomembnih rezultatov;
 • ocena okoljske izpostavljenosti. Za vsak del okolja se lahko izberejo modeli scenarijev, s katerimi se pridobijo podatki in poveže ocena okoljske izpostavljenosti z vplivi na okolje;
 • analiza življenjske faze. Razvojne faze prostoživečih živali so povezane z njihovo časovno in prostorsko porazdelitvijo Analiza življenjske faze postane najpomembnejša, ko so znani vzorci izpostavljenosti, z uporabo ustreznih orodij za modeliranje pa je mogoče raziskati, ali je verjetno, da bo izpostavljenost škodljivo vplivala na posebej občutljivo življenjsko fazo, s poznejšimi učinki na ravni populacije.
 • Kratek uvod v obveščanje o tveganjih.

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo:

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 29/11/2021 03/12/2021 Online --
2 14/03/2022 18/03/2022 Online --
3 06/06/2022 10/06/2022 Online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Varšava Poljska
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španija
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Ocena tveganja za okolje