A BTSF környezeti kockázatértékelésről szóló képzési programjának/kurzusának fő célja az élelmiszerlánc-kockázatértékelés elveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, e komplex munkaterület ismeretének javítása, valamint következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az Európai Unióban.

 • célkitűzés: A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása
 • célkitűzés: Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához
 • célkitűzés: Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok egymás kockázatértékeléseibe vetett bizalmának kiépítéséhez
 • célkitűzés: A kockázatkezeléssel és kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése
 • célkitűzés: A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések harmonizálása érdekében

A kurzus a következő témákkal foglalkozik:

Bevezetés a környezeti kockázatértékelésről (EKT) a különböző uniós jogszabályok alapján. A kurzus elmagyarázza az ERA vezetésének alapjait. Különösen:

 • a környezet és a környezeti elemek különböző szempontjainak vizsgálata;
 • a probléma megfogalmazásával kapcsolatos gyakorlatok a környezet azon aspektusainak jobb azonosítása érdekében, amelyeket az uniós jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi céloknak megfelelően meg kell védeni a károktól;
 • hogyan kell elvégezni a nem célszervezetek kiválasztását a kockázatértékelési értékelő vizsgálatokhoz, és hogyan kell összegyűjteni a releváns bizonyítékokat. Magában foglalja a mérhető végponti eredményekre vonatkozó statisztikák alkalmazását és felhasználását, a statisztikailag szignifikáns eredmények biológiai relevanciájának megfelelő értelmezésével;
 • környezeti expozíciós vizsgálat. Minden egyes környezeti elem esetében forgatókönyv-modellek választhatók ki az adatok előállításához és a környezeti expozíció értékelésének a környezeti hatásokkal való összekapcsolásához;
 • életszakasz-elemzés. A vadon élő állatok fejlődési stádiumai időbeli és térbeli eloszlásukhoz kapcsolódnak Az életszakasz-elemzés akkor válik a legrelevánsabbá, amikor az expozíciós minták ismertek, és megfelelő modellezési eszközök segítségével meg lehet vizsgálni, hogy az expozíció valószínűleg káros hatással jár-e egy különösen érzékeny életszakaszban, az azt követő populációszintű hatásokkal.
 • Rövid bevezetés a kockázati kommunikációba.

Ez a képzési program az alábbiakban ismertetett profilokhoz és pozíciókhoz készült. Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy jóváhagyása előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

A résztvevők kötelesek:

 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerlánc-kockázatértékelés funkcionális területein, vagy
 • Tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerláncra vonatkozó kockázatértékelés illetékes hatóságon belüli létrehozása és végrehajtása terén (az élelmiszer-/takarmánybiztonság, az állategészségügy vagy az állatjólét területén).
Ülés Kezdés dátuma Végdátum Város Ország
1 29/11/2021 03/12/2021 online --
2 14/03/2022 18/03/2022 online --
3 06/06/2022 10/06/2022 online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Varsó Lengyelország
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanyolország
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lettország
Környezeti kockázatértékelés