Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni rizika za okoliš širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada te osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji.

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

— Uvod u procjenu rizika za okoliš u okviru različitih propisa EU-a. Na tečaju će se objasniti osnove za provedbu EIP-a. Posebice za:

 • razmatranje različitih aspekata okoliša i dijelova okoliša;
 • vježbe u oblikovanju problema kako bi se bolje utvrdili aspekti okoliša koje je potrebno zaštititi od štete, u skladu s ciljevima zaštite okoliša utvrđenima zakonodavstvom EU-a;
 • kako provesti odabir organizama koji ne pripadaju ciljanoj skupini za evaluacijske studije procjene rizika i kako prikupiti relevantne dokaze. Uključivat će primjenu i upotrebu statističkih podataka za mjerljive rezultate krajnje točke uz odgovarajuće tumačenje biološke važnosti statistički značajnih rezultata;
 • procjena izloženosti okolišu. Za svaki segment okoliša mogu se odabrati modeli scenarija za generiranje podataka i povezivanje procjene izloženosti okoliša s učincima na okoliš;
 • analiza faze životnog ciklusa. Razvojne faze divlje faune i flore povezane su s njihovom vremenskom i prostornom distribucijom Analiza faze životnog ciklusa postaje najrelevantnija kada su poznati obrasci izloženosti te se može istražiti je li vjerojatno da će izloženost imati štetan učinak u posebno osjetljivoj životnoj fazi, s naknadnim učincima na razini populacije, koristeći se odgovarajućim alatima za modeliranje.

— Kratak uvod u komunikaciju o rizicima.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

Sudionici moraju:

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika prehrambenog lanca s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja).
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 13/11/2023 17/11/2023 Valenciji Španjolska
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Procjena rizika za okoliš