BTSF-koulutusohjelman ja ympäristöriskien arviointia koskevan kurssin päätavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

— Ympäristöriskien arviointia (ERA) koskeva johdanto EU:n eri säädöksissä. Kurssissa kerrotaan eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen perustekijöistä. Erityisesti:

 • ympäristön ja ympäristön osa-alueiden eri näkökohtien tarkastelu;
 • toteuttaa ongelmanasettelua, jotta voidaan paremmin tunnistaa ympäristönäkökohdat, joita on suojeltava vahingoilta, EU:n lainsäädännössä asetettujen ympäristönsuojelutavoitteiden mukaisesti;
 • miten tehdään muiden kuin kohdeorganismien valinta riskinarviointitutkimuksia varten ja miten kerätään asiaankuuluvaa näyttöä. Siihen sisältyy tilastojen soveltaminen ja käyttö mitattavissa olevien tutkittavien ominaisuuksien tuloksiin sekä tilastollisesti merkittävien tulosten biologisen merkityksen asianmukainen tulkinta;
 • ympäristöaltistuksen arviointi. Kullekin ympäristön osa-alueelle voidaan valita skenaariomalleja tietojen tuottamiseksi ja ympäristöaltistuksen arvioinnin yhdistämiseksi ympäristövaikutuksiin;
 • elinkaarianalyysi. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kehitysvaiheet liittyvät niiden ajalliseen ja alueelliseen levinneisyyteen elinkaarianalyysistä tulee tarkoituksenmukaisinta, kun altistumismallit ovat tiedossa, ja voidaan tutkia, onko altistumisella todennäköisesti haitallisia vaikutuksia erityisen herkässä elämänvaiheessa, jolla on myöhemmin vaikutuksia populaatiotasoon, käyttäen asianmukaisia mallintamisvälineitä.

— Lyhyt johdanto riskitiedonantoon.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

Osallistujien on

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehun turvallisuuden, eläinten terveyden tai eläinten hyvinvoinnin alat).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencian Espanja
2 09/09/2024 13/09/2024 Riika
Latvia
Ympäristöriskien arviointi