Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel/keskkonnariskide hindamise kampaania peamine eesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja ranged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslikes aspektides esinevate lahknevuste vähendamise edendamine
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamise lähenemisviiside ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada liikmesriikide ametiasutuste usaldust üksteise riskihindamiste vastu
 • Eesmärk 4: Riskijuhtimise ja teabevahetuse parimaid tavasid levitama
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

– Keskkonnaohu hindamist käsitlev sissejuhatus mitmesuguste ELi õigusaktide alusel. Kursusel selgitatakse Euroopa teadusruumi läbiviimise põhialuseid. Eelkõige:

 • keskkonna ja keskkonnaosade eri aspektide uurimine;
 • probleemide sõnastamise õppused, et teha paremini kindlaks keskkonnaaspektid, mida tuleb kaitsta kahju eest vastavalt ELi õigusaktides sätestatud keskkonnakaitse eesmärkidele;
 • kuidas valida riskihindamise hindamise uuringuteks muid kui sihtorganisme ja kuidas koguda asjakohaseid tõendeid. See hõlmab statistika kohaldamist ja kasutamist mõõdetavate näitajate tulemuste suhtes koos statistiliselt oluliste tulemuste bioloogilise olulisuse asjakohase tõlgendamisega;
 • keskkonnaga kokkupuute hindamine. Iga keskkonnakomponendi jaoks võib andmete kogumiseks ja keskkonnamõju hindamise sidumiseks valida stsenaariumimudelid;
 • eluetapi analüüs. Eluslooduse arenguetapid on seotud nende ajalise ja ruumilise leviku eluetapi analüüsiga, mis muutub kõige asjakohasemaks, kui kokkupuuteviisid on teada, ning asjakohaste modelleerimisvahendite abil saab uurida, kas kokkupuude avaldab tõenäoliselt kahjulikku mõju eriti tundlikus eluetapis, millel on sellele järgnev mõju populatsiooni tasandil.

– Riskiteatise lühike sissejuhatus.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

Osalejad peavad

 • On töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega või
 • Neil on olnud pädevas asutuses toiduahela riskihindamise koostamise ja rakendamise kogemus (hõlmab toidu-/söödaohutust, loomatervist või loomade heaolu).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Hispaania
2 09/09/2024 13/09/2024 Riia
Läti
Keskkonnariski hindamine