Glavni cilj programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o oceni tveganja v prehrani je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Ocena vnosa s hrano
 • Ocena vnosa hranil
 • Makro- in mikrohranila
 • Prehranske referenčne vrednosti
 • Dovoljena zgornja raven vnosa
 • Opredelitev tveganja
 • Poročanje
 • Predhodne metode ocenjevanja vnosa
 • Nova živila
 • Ocena tveganja in koristi
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s tako imenovanimi organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocenjevanja tveganja na področju prehrane
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 01/11/2021 05/11/2021 Online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelono Španija
3 04/12/2023 08/12/2023 Rim Italija
4 21/10/2024 25/10/2024 Dunaj Avstrija
Ocena tveganja v prehrani