De belangrijkste doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus risicobeoordeling in voeding is:

 • verspreiding van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, verbetering van de kennis van dit complexe werkterrein en waarborging van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Verspreiding van beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie.
 • Het verminderen van verschillen in procedurele aspecten van de risicobeoordeling bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Beoordeling van de inname via de voeding
 • Beoordeling van de nutriënteninname
 • Macro- en micronutriënten
 • Voedingsreferentiewaarden
 • Aanvaardbaar hoogste inlaatniveau
 • Karakterisering van het risico
 • Rapportage
 • Methoden voor de beoordeling van de inname vooraf
 • Nieuwe voedingsmiddelen
 • Beoordeling van de voordelen en risico’s
 • Risicocommunicatie

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Werkervaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties uit hoofde van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen.
 • Ervaring op het specifieke gebied van risicobeoordeling op voedingsgebied
 • Ervaring met crisisonderzoek en -beheer
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanje
3 04/12/2023 08/12/2023 Rome Italië
4 21/10/2024 25/10/2024 Wenen Oostenrijk
Risicobeoordeling in voeding