Ravitsemukseen liittyvää riskinarviointia koskevan koulutusohjelman /kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanoa varten, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Levittää riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten erojen vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Ravinnon kautta tapahtuvan saannin arviointi
 • Ravinteiden saannin arviointi
 • Makro- ja hivenravinteet
 • Ravinnon vertailuarvot
 • Siedettävä ylempi saantitaso
 • Riskin luonnehdinta
 • Raportointi
 • Saannin ennakkoarviointimenetelmät
 • Uuselintarvikkeet
 • Riskien ja hyötyjen arviointi
 • Riskiviestintä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista elimistä (mukaan lukien niin kutsutut asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaiset organisaatiot)
 • Kokemus ravitsemukseen liittyvän riskinarvioinnin erityisalalta
 • Kokemus kriisien tutkinnasta ja hallinnasta
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 01/11/2021 05/11/2021 verkossa
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Espanja
3 04/12/2023 08/12/2023 Rooma Italia
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Itävalta
Ravitsemukseen liittyvä riskinarviointi