Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i risikovurdering på ernæringsområdet er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • At formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • At fremme mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurderingen.

Kurset behandler følgende emner:

 • Vurdering af indtaget via kosten
 • Vurdering af indtaget af næringsstoffer
 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Referenceværdier for kosten
 • Tolerable øvre indtag
 • Karakterisering af risiko
 • Rapportering
 • Forudgående metoder til vurdering af indtag
 • Nye fødevarer
 • Vurdering af forholdet mellem risici og fordele
 • Risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EU) 178/2002" -organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring på det specifikke område for risikovurdering på ernæringsområdet
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanien
3 04/12/2023 08/12/2023 Rom Italien
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Østrig
Risikovurdering på ernæringsområdet