Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Risk assessment in Nutrition je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Posouzení dietárního příjmu
 • Posouzení příjmu živin
 • Makroživiny a stopové živiny
 • Referenční hodnoty potravy
 • Přípustná horní úroveň příjmu
 • Charakterizace rizika
 • Podávání zpráv
 • Předběžné metody posouzení příjmu
 • Nové potraviny
 • Posouzení rizik a přínosů
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení rizika ve výživě
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Španělsko
3 04/12/2023 08/12/2023 Řím Itálie
4 21/10/2024 25/10/2024 Vídeň Rakousko
Hodnocení rizika ve výživě