Splošni cilji usposabljanja BTSF na mejnih kontrolnih točkah: Nadzor uvoza živil živalskega izvora in sestavljenih proizvodov je:

 • Razširjanje najboljših praks za postopke nadzora uvoza, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji;
 • Olajšati prehod na novo shemo, ki jo predstavlja uredba o uradnem nadzoru, in celovit sklop pravil, ki so z njim povezana;
 • Temeljito preučiti pravne zahteve in postopke v zvezi z uradnim nadzorom meja, ki bodo zajemali teoretično vsebino in pravne zahteve, vendar vključno s praktičnim pristopom za zagotovitev dobrega razumevanja sedanjega okvira;
 • Olajšati razvoj usklajenega pristopa k uradnemu nadzoru na mejnih kontrolnih točkah, ki bi zagotavljal okolje in ozračje, v katerem lahko delegati izmenjujejo svoje izkušnje in težave, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu;
 • Predstaviti skupne probleme in izkušnje, da bi našli skupne rešitve, najboljše prakse ter se srečali z alternativnimi in izboljšanimi načini dela, ki bi bili uspešnejši in učinkovitejši;
 • Udeležencem zagotoviti potrebna orodja in gradivo za razširjanje znanja, pridobljenega s tečajem usposabljanja, med sodelavci v njihovih matičnih državah;
 • Spodbujati odnose med mejnimi prehodi.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Izbrani vidiki zakonodaje EU, zlasti tam, kjer je tolmačenje lahko težavno, kot so pravila o dobrobiti živali in drugih okoljskih področjih (CITES, invazivne tujerodne vrste), svet enoprstih kopitarjev, nekomercialni vstop hišnih živali, neusklajene živali, pravila o sestavljenih proizvodih, osebne pošiljke (prtljaga, poštne/spodbujalne pakete), načrti spremljanja), pravila o vzorcih, uničenju kuhinjskih odpadkov in drugih odpadnih živalskih proizvodov s plovil in drugih prevoznih sredstev
 • Praktični vidiki izvedbenih postopkov (najboljše prakse) za nadzor uvoza/tranzit proizvodov (pregledi dokumentov, ponovni vstop pošiljk Unije, usmerjanje, vzorčenje pošiljk, laboratorijski testi, okrepljeni pregledi, neskladne pošiljke itd.)
 • Sodelovanje s carinskimi službami, zbiranje obveščevalnih podatkov, postopki ocene tveganja in izmenjava informacij z drugimi pristojnimi organi
 • Uporaba informacijskih sistemov (TRACES)
 • Skupine za razpravo ali skupne težave v zvezi z veterinarskimi pregledi in njihovo rešitvijo, zlasti v zvezi s kršitvami, odločitvami, ki jih je treba sprejeti, in njihovim izvrševanjem

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje za uradni nadzor iz ustreznih pristojnih organov, ki upravljajo ali sodelujejo v nadzornih sistemih mejnih kontrolnih točk (morska, letališka in cestna/železnica).
 • Udeleženci morajo biti novi udeleženci z osnovnim znanjem o uradnem nadzoru meje ali udeleženci z delovnim znanjem o uradnem nadzoru na meji, ki vsi delajo na mejnih prehodih ali delujejo na lokalni ali centralni ravni in so odgovorni za uvozni nadzor.
 • Udeleženci se morajo prijaviti na vrsto tečaja (hrana živalskega izvora in sestavljeni proizvodi ali žive živali), ki jih zanima katera koli vrsta mejne kontrolne točke (letališče/morišče/cestni/železniški), na kateri delajo ali imajo izkušnje.
 • Udeleženci morajo biti sposobni zagotoviti usposabljanje drugim sodelavcem in deliti izkušnje po njihovi udeležbi na usposabljanju.
 • Udeleženci morajo biti sposobni razumeti in govoriti angleščino, da se lahko aktivno udeležijo usposabljanja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Potek Mesto Dežela
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Španija
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Španija
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antwerpnu  Belgija 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Španija 

Faza 2

Zasedanje Datum začetka Končni datum Potek Mesto Dežela
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Španija
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antwerpnu Belgija
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antwerpnu Belgija
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Španija
Mejne kontrolne točke: Živila živalskega izvora in sestavljeni proizvodi