Splošni cilji usposabljanja BTSF o mejnih kontrolnih točkah: Nadzor uvoza živil živalskega izvora in sestavljenih proizvodov je:

 • Razširjanje najboljših praks za postopke nadzora uvoza, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Uniji;
 • Olajšati prehod na novo shemo, ki jo predstavlja UUN, in celovit sklop pravil, ki izhajajo iz nje;
 • Naj se poglobijo v pravne zahteve in postopke v zvezi z uradnim nadzorom na mejah, ki zajemajo teoretično vsebino in pravne zahteve, vendar vključujejo praktični pristop za zagotovitev dobrega razumevanja sedanjega okvira;
 • Olajšati razvoj usklajenega pristopa k uradnemu nadzoru na mejnih kontrolnih točkah, ki bo zagotavljal okolje in ozračje, v katerem lahko delegati delijo svoje izkušnje in težave, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu;
 • Predstaviti skupne probleme in izkušnje, da bi našli skupne rešitve, najboljše prakse ter naleteli na alternativne in izboljšane načine dela, ki bi bili uspešnejši in uspešnejši;
 • Udeležencem zagotoviti potrebna orodja in gradivo za razširjanje znanja, pridobljenega s tečajem usposabljanja, sodelavcem v njihovih matičnih državah;
 • Spodbujati odnose med mejnimi prehodi.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Izbrani vidiki zakonodaje EU, zlasti kadar je razlaga lahko težavna, kot so pravila o dobrobiti živali in drugih okoljskih področjih (CITES, invazivne tujerodne vrste), svet enoprstih kopitarjev, netrgovski vstop hišnih živali, neusklajenih živali, pravila o sestavljenih proizvodih, osebnih pošiljkah (prtljaga, poštne/kurirske parcele), načrti spremljanja), pravila o vzorcih, uničenju kuhinjskih odpadkov in drugih odpadnih živalskih proizvodov s plovil in drugih prevoznih sredstev
 • Praktični vidiki izvedbenih postopkov (najboljše prakse) za nadzor uvoza/prevoza proizvodov (pregled dokumentov, ponovni vstop pošiljk Unije, usmerjanje, vzorčenje pošiljk, laboratorijski testi, okrepljeni pregledi, neskladne pošiljke itd.)
 • Sodelovanje s carinskimi službami, zbiranje obveščevalnih podatkov, postopki za oceno tveganja in izmenjava informacij z drugimi pristojnimi organi
 • Uporaba sistemov IT (TRACES)
 • Skupine za razpravo ali skupne težave v zvezi z veterinarskimi pregledi in njihovo rešitvijo, zlasti v zvezi s kršitvami, odločitvami, ki jih je treba sprejeti, in njihovim izvrševanjem

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje za uradni nadzor iz ustreznih pristojnih organov, ki deluje ali sodeluje v nadzornih sistemih mejnih kontrolnih točk (pomorsko, letališko in cestno/železniško).
 • Udeleženci morajo biti novi udeleženci z osnovnim znanjem o uradnem nadzoru meje ali udeleženci z delovnim znanjem o uradnem nadzoru meje, vsi tisti, ki delajo na mejni kontrolni točki ali delajo na lokalni ali centralni ravni in so odgovorni za nadzor uvoza.
 • Udeleženci se morajo registrirati za vrsto tečaja (hrana živalskega izvora in sestavljeni proizvodi ali žive živali), ki jih zanima vrsta mejne kontrolne točke (letališče/pomorišče/cesta/železnica), v kateri delajo ali so izkušeni.
 • Udeleženci morajo biti sposobni zagotoviti usposabljanje drugim sodelavcem in deliti izkušnje po udeležbi na usposabljanju.
 • Udeleženci morajo biti sposobni razumeti in govoriti angleščino, da lahko dejavno sodelujejo na usposabljanju.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Potek Mesto Dežela
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Španija
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Španija
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antwerpnu  Belgija 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Španija 

Faza 2

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Potek Mesto Dežela
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Španija
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antwerpnu Belgija
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antwerpnu Belgija
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Španija
Mejne kontrolne točke: Živila živalskega izvora in sestavljeni proizvodi