Obiectivele generale ale cursului de formare BTSF privind posturile de control la frontieră: Controalele la import privind alimentele de origine animală și produsele compuse sunt:

 • Diseminarea celor mai bune practici pentru procedurile de control al importurilor, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune;
 • Să faciliteze tranziția către noul sistem reprezentat de RCO și setul cuprinzător de norme elaborate în jurul acestuia;
 • Să aprofundeze cerințele și procedurile juridice referitoare la controalele oficiale la frontieră, acoperind conținutul teoretic și cerințele juridice, dar incluzând o abordare practică pentru a asigura o bună înțelegere a cadrului actual;
 • Să faciliteze dezvoltarea unei abordări armonizate a controalelor oficiale la punctele de trecere a frontierei, oferind un mediu și o atmosferă în care delegații să își poată împărtăși experiențele &problemele întâlnite în cursul activității lor zilnice;
 • Să pună în discuție problemele și experiențele comune pentru a găsi soluții comune, cele mai bune practici și pentru a găsi modalități alternative și îmbunătățite de lucru mai eficace și mai eficient;
 • Să pună la dispoziția participanților instrumentele și materialele necesare pentru a disemina cunoștințele dobândite prin cursul de formare colegilor din țările lor de origine;
 • Promovarea relațiilor dintre PTF.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Anumite aspecte ale legislației UE, în special în cazurile în care interpretarea poate fi dificilă, cum ar fi normele privind bunăstarea și alte domenii de mediu (CITES, specii alogene invazive), lumea ecvideelor, intrarea necomercială a animalelor de companie, animalele nearmonizate, normele privind produsele compuse, transporturile personale (bagaje, colete poștale/de curierat), planurile de monitorizare), normele privind eșantioanele, distrugerea deșeurilor menajere și a altor deșeuri de produse de origine animală de pe nave și alte mijloace de transport
 • Aspecte practice ale procedurilor de punere în aplicare (cele mai bune practici) pentru controalele importurilor/tranzitului de produse (controale documentare, reintrarea transporturilor din Uniune, canale, eșantionarea transporturilor, teste de laborator, controale consolidate, transporturi neconforme etc.)
 • Cooperarea cu serviciile vamale, colectarea de informații, procedurile de evaluare a riscurilor și schimbul de informații cu alte autorități competente
 • Utilizarea sistemelor informatice (TRACES)
 • Grupuri de discuții sau probleme comune privind controalele veterinare și soluționarea acestora, în special în ceea ce privește încălcările, deciziile care trebuie luate și punerea în aplicare a acestora

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Personalul oficial de control din cadrul autorităților competente relevante care operează sau este implicat în sistemele de control la frontieră (porturi maritime, aeroporturi și căi rutiere/feroviare).
 • Participanții trebuie să fie participanți nou-veniți cu cunoștințe de bază privind controalele oficiale la frontieră sau participanți cu cunoștințe practice privind controalele oficiale la frontieră, toți aceștia lucrând în cadrul unui PTF sau lucrând la nivel local sau central cu responsabilități în ceea ce privește controalele la import.
 • Participanții trebuie să se înregistreze pentru tipul de curs (produse alimentare de origine animală și produse compozite sau animale vii) care îi interesează indiferent de tipul de post de control la frontieră (aeroport/port maritim/rutier/feroviar) în care lucrează sau sunt experimentați.
 • Participanții trebuie să fie în măsură să ofere cursuri de formare altor colegi și să facă schimb de experiență în urma participării lor la formare.
 • Participanții trebuie să fie capabili să înțeleagă și să vorbească limba engleză pentru a participa activ la sesiunea de formare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Curs Oraș Țară
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO &CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO &CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO &CP Algeciras Spania
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO &CP Algeciras  Spania
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO &CP Antwerp  Belgia 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO &CP Algeciras  Spania 

Etapa 2

Sesiune Data de începere Data de încheiere Curs Oraș Țară
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO &CP Algeciras Spania
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO &CP Antwerp Belgia
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO &CP Antwerp Belgia
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO &CP Algeciras  Spania
Posturi de inspecție la frontieră: Alimente de origine animală și produse compuse