Obiectivele generale ale cursului de formare BTSF privind posturile de inspecție la frontieră: Controalele importurilor de alimente de origine animală și de produse compuse sunt:

 • Diseminarea celor mai bune practici pentru procedurile de control al importurilor, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde consecvente și ridicate de punere în aplicare în întreaga Uniune;
 • Facilitarea tranziției către noul sistem reprezentat de RCO și setul cuprinzător de norme elaborate în jurul acestuia;
 • Să aprofundeze cerințele și procedurile juridice referitoare la controalele oficiale la frontieră, acoperind conținutul teoretic și cerințele legale, dar incluzând o abordare practică pentru a asigura o bună înțelegere a cadrului actual;
 • Să faciliteze dezvoltarea unei abordări armonizate a controalelor oficiale la punctele de trecere a frontierei, oferind un mediu și o atmosferă în care delegații să își poată împărtăși experiențele și problemele întâmpinate în timpul activității lor zilnice;
 • Să prezinte probleme și experiențe comune pentru a găsi soluții comune, bune practici și pentru a găsi modalități alternative și îmbunătățite de lucru mai eficace și mai eficient;
 • Să pună la dispoziția participanților instrumentele și materialele necesare pentru a disemina cunoștințele dobândite prin cursul de formare colegilor din țările lor de origine;
 • Promovarea relațiilor dintre punctele de trecere a frontierei.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Anumite aspecte ale legislației UE, în special acolo unde interpretarea poate fi dificilă, cum ar fi normele privind bunăstarea și alte domenii de mediu (CITES, specii alogene invazive), lumea ecvideelor, introducerea necomercială a animalelor de companie, animalele nearmonizate, normele privind produsele compuse, trimiterile personale (bagaje, colete poștale/de curierat), planurile de monitorizare), normele privind eșantioanele, distrugerea deșeurilor menajere și a altor deșeuri de produse de origine animală provenite de la nave și alte mijloace de transport
 • Aspecte practice ale procedurilor de punere în aplicare (cele mai bune practici) pentru controalele importurilor/tranzitului de produse (controale documentare, reintroducerea transporturilor din Uniune, canalizarea, eșantionarea transporturilor, teste de laborator, controale consolidate, transporturi neconforme etc.)
 • Cooperarea cu serviciile vamale, colectarea de informații, procedurile de evaluare a riscurilor și schimbul de informații cu alte autorități competente
 • Utilizarea sistemelor informatice (TRACES)
 • Grupuri de discuții sau probleme comune cu privire la controalele veterinare și la soluționarea acestora, în special în ceea ce privește abaterile, deciziile care trebuie luate și punerea lor în aplicare

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Personalul de control oficial din cadrul autorităților competente relevante care operează sau este implicat în sistemele de control al punctelor de control la frontieră (porturi maritime, aeroporturi și căi rutiere/feroviare).
 • Participanții trebuie să fie participanți nou-veniți care dețin cunoștințe de bază privind controalele oficiale la frontieră sau participanți cu cunoștințe de lucru privind controalele oficiale la frontieră, toți lucrând la un PCF sau desfășurând activități la nivel local sau central cu responsabilități în ceea ce privește controalele la import.
 • Participanții ar trebui să se înregistreze pentru tipul de curs (produse alimentare de origine animală și produse compozite sau animale vii) care sunt interesați de tipul de post de control la frontieră (aeroport/port maritim/rutier/feroviar) în care lucrează sau sunt experimentați.
 • Participanții trebuie să fie în măsură să ofere cursuri de formare altor colegi și să facă schimb de experiență în urma participării lor la formare.
 • Participanții trebuie să poată înțelege și vorbi limba engleză pentru a participa activ la sesiunea de formare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Curs Oraș Țară
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO &CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO &CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO &CP Algeciras Spania
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO &CP Algeciras  Spania
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO &CP Antwerp  Belgia 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO &CP Algeciras  Spania 

Etapa 2

Sesiune Data de începere Data de încheiere Curs Oraș Țară
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO &CP Algeciras Spania
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO &CP Antwerp Belgia
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO &CP Antwerp Belgia
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO &CP Algeciras  Spania
Posturi de inspecție la frontieră: Alimente de origine animală și produse compuse