Ogólne cele kursu szkoleniowego BTSF na temat punktów kontroli granicznej: Kontrole przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych obejmują:

 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie procedur kontroli przywozu, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru pracy oraz zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii;
 • Ułatwienie przejścia na nowy system reprezentowany przez rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych i kompleksowy zbiór zasad opartych na nim;
 • Pogłębić wymogi prawne i procedury związane z urzędowymi kontrolami granicznymi, obejmujące treść teoretyczną i wymogi prawne, ale z uwzględnieniem praktycznego podejścia w celu zapewnienia dobrego zrozumienia obecnych ram;
 • Ułatwienie opracowania zharmonizowanego podejścia do kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oferując środowisko i atmosferę, w których delegaci mogą dzielić się doświadczeniami i problemami napotykanymi podczas codziennej pracy;
 • Przedstawienie wspólnych problemów i doświadczeń w celu znalezienia wspólnych rozwiązań, najlepszych praktyk oraz znalezienia alternatywnych i ulepszonych sposobów pracy w sposób bardziej skuteczny i wydajny;
 • Zapewnienie uczestnikom narzędzi i materiałów niezbędnych do rozpowszechniania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia wśród kolegów w ich krajach pochodzenia;
 • Promowanie relacji między przejściami granicznymi.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Wybrane aspekty prawodawstwa UE, w szczególności tam, gdzie interpretacja może być trudna, takie jak przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i innych dziedzin enwionemicznych (CITES, inwazyjne gatunki obce), świat koniowatych, niekomercyjne wprowadzanie zwierząt domowych, zwierzęta niezharmonizowane, przepisy dotyczące produktów złożonych, przesyłki osobiste (opakowania, paczki pocztowe/towarowe), plany monitorowania), przepisy dotyczące próbek, niszczenia odpadów kuchennych i innych odpadów zwierzęcych ze statków i innych środków transportu
 • Praktyczne aspekty procedur wykonawczych (najlepsze praktyki) w odniesieniu do kontroli przywozu/tranzytu produktów (kontrole dokumentów, ponowne wprowadzenie przesyłek unijnych, przekazywanie przesyłek, pobieranie próbek z przesyłek, badania laboratoryjne, wzmocnione kontrole, przesyłki niezgodne z wymaganiami itp.)
 • Współpraca ze służbami celnymi, gromadzenie danych wywiadowczych, procedury oceny ryzyka i wymiana informacji z innymi właściwymi organami
 • Korzystanie z systemów informatycznych (TRACES)
 • Grupy dyskusyjne lub wspólne problemy związane z kontrolami weterynaryjnymi i ich rozwiązywaniem, w szczególności w odniesieniu do naruszeń, decyzji, które należy podjąć, oraz ich egzekwowania

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Personel odpowiedzialny za kontrole urzędowe z odpowiednich właściwych organów działających w punktach kontroli granicznej lub zaangażowanych w takie systemy (port morski, port lotniczy i drogowy/kolejowy).
 • Uczestnicy muszą być nowymi uczestnikami posiadającymi podstawową wiedzę na temat granicznych kontroli urzędowych lub uczestnikami posiadającymi praktyczną wiedzę na temat granicznych kontroli urzędowych, z których wszyscy pracują na przejściu granicznym lub pracują na szczeblu lokalnym lub centralnym i mają obowiązki w zakresie kontroli przywozu.
 • Uczestnicy powinni zarejestrować się dla danego rodzaju kursu (żywność pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone lub żywe zwierzęta) niezależnie od rodzaju punktu kontroli granicznej (port lotniczy/morski/droga/kolej), w którym pracują lub mają doświadczenie.
 • Uczestnicy muszą być w stanie zapewnić szkolenia innym kolegom i dzielić się doświadczeniami po ich uczestnictwie w szkoleniu.
 • Uczestnicy muszą być w stanie zrozumieć język angielski i posługiwać się nim, aby aktywnie uczestniczyć w sesji szkoleniowej.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Kurs Miasto Państwo
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Hiszpania
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Hiszpania
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antwerpii  Belgia 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Hiszpania 

Etap 2

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Kurs Miasto Państwo
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Hiszpania
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antwerpii Belgia
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antwerpii Belgia
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Hiszpania
Punkty kontroli granicznej: Żywność pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone