De algemene doelstellingen van de BTSF-opleidingscursus over grenscontroleposten: Invoercontroles op levensmiddelen van dierlijke oorsprong en samengestelde producten zijn:

 • Het verspreiden van beste praktijken voor invoercontroleprocedures, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Unie;
 • De overgang naar de nieuwe regeling van de VOC en de daarop gebaseerde uitgebreide reeks regels vergemakkelijken;
 • Dieper in te gaan op de wettelijke vereisten en procedures met betrekking tot officiële grenscontroles, met inbegrip van theoretische inhoud en wettelijke vereisten, maar met inbegrip van een praktische aanpak om te zorgen voor een goed begrip van het huidige kader;
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van een geharmoniseerde aanpak van officiële controles aan grensdoorlaatposten, met een omgeving en sfeer waarin gedelegeerden hun ervaringen en problemen die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden hebben ondervonden, kunnen delen;
 • Gemeenschappelijke problemen en ervaringen ter tafel te brengen om gemeenschappelijke oplossingen, beste praktijken en alternatieve en verbeterde manieren van werken te vinden;
 • De deelnemers voorzien van de nodige instrumenten en materialen om de via de opleidingscursus verworven kennis onder collega’s in hun eigen land te verspreiden;
 • De betrekkingen tussen grensdoorlaatposten bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bepaalde aspecten van de EU-wetgeving, met name wanneer interpretatie moeilijk kan zijn, zoals regels inzake welzijn en ander milieuvriendelijk gebied (CITES, invasieve uitheemse soorten), de wereld van paardachtigen, niet-commerciële binnenkomst van huisdieren, niet-geharmoniseerde dieren, regels voor samengestelde producten, persoonlijke zendingen (bagage, post-/koerierpakjes), monitoringplannen), regels inzake monsters, vernietiging van keukenafval en ander dierlijk afval van schepen en andere vervoermiddelen
 • Praktische aspecten van uitvoeringsprocedures (beste praktijken) voor controles op de invoer/doorvoer van producten (documentencontroles, terugkeer van zendingen uit de Unie, kanalisatie, bemonstering van zendingen, laboratoriumtests, verscherpte controles, non-conforme zendingen enz.)
 • Samenwerking met douanediensten, verzameling van inlichtingen, risicobeoordelingsprocedures en informatie-uitwisseling met andere bevoegde autoriteiten
 • Gebruik van IT-systemen (Traces)
 • Discussiegroepen of gemeenschappelijke problemen op het gebied van veterinaire controles en de oplossing daarvan, met name wat betreft de opsporing van inbreuken, de te nemen besluiten en de handhaving daarvan

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Officieel controlepersoneel van de relevante bevoegde autoriteiten dat grenscontroleposten (zeehavens, luchthavens en wegen/spoorwegen) exploiteert of daarbij betrokken is.
 • Deelnemers moeten nieuwkomers zijn met een basiskennis van officiële grenscontroles of deelnemers met een werkkennis van officiële grenscontroles, die allen werkzaam zijn bij een grenscontrolepost of op lokaal of centraal niveau werken met verantwoordelijkheden op het gebied van invoercontroles.
 • Deelnemers moeten zich registreren voor het soort cursus (levensmiddelen van dierlijke oorsprong en composietproducten of levende dieren) waarin zij geïnteresseerd zijn, ongeacht het type grenscontrolepost (luchthaven/zeehaven/weg/spoor) waarin zij werken of ervaring hebben.
 • De deelnemers moeten in staat zijn opleidingen te verstrekken aan andere collega’s en de ervaring na hun deelname aan de opleiding te delen.
 • De deelnemers moeten Engels kunnen begrijpen en spreken om actief aan de opleidingssessie deel te nemen.
Zitting Startdatum Einddatum Cursus Stad Land:
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Spanje
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Spanje
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antwerpen  België 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Spanje 

Fase 2

Zitting Startdatum Einddatum Cursus Stad Land:
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Spanje
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antwerpen België
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antwerpen België
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Spanje
Grenscontroleposten: Levensmiddelen van dierlijke oorsprong en samengestelde producten