Rajatarkastusasemia koskevan BTSF- koulutuskurssin yleiset tavoitteet: Eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikesekoitusten tuontitarkastukset ovat seuraavat:

 • Levittää tuontivalvontamenettelyjä koskevia parhaita käytäntöjä, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla unionissa;
 • Helpotetaan siirtymistä uuteen järjestelmään, jota edustavat virallista valvontaa koskeva asetus ja siihen perustuvat kattavat säännöt;
 • Tarkastellaan perusteellisesti virallista rajavalvontaa koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja menettelyjä, jotka kattavat teoreettisen sisällön ja oikeudelliset vaatimukset mutta joihin sisältyy käytännön lähestymistapa sen varmistamiseksi, että nykyinen kehys ymmärretään hyvin;
 • Helpotetaan yhdenmukaistetun lähestymistavan kehittämistä viralliseen valvontaan rajanylityspaikoilla, mikä tarjoaa ympäristön ja ilmapiirin, jossa valtuuskuntien jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan ja ongelmiaan päivittäisessä työssään;
 • Esittämään yhteisiä ongelmia ja kokemuksia yhteisten ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi sekä vaihtoehtoisten ja parempien työskentelytapojen löytämiseksi;
 • Tarjota osallistujille tarvittavat välineet ja aineistot, joiden avulla koulutuskurssin kautta saatua tietämystä voidaan levittää heidän kotimaassaan työskenteleville kollegoille;
 • Edistetään rajanylityspaikkojen välisiä suhteita.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tietyt EU:n lainsäädännön näkökohdat, erityisesti silloin, kun tulkinta voi olla vaikeaa, kuten hyvinvointia ja muita ympäristökenttiä (CITES, haitalliset vieraslajit) koskevat säännöt, hevoseläinten maailma, lemmikkieläinten ei-kaupallinen pääsy, yhdenmukaistamattomat eläimet, yhdistelmätuotteita, henkilökohtaisia lähetyksiä (matkatavarat, posti- ja kuriiripaketit), valvontasuunnitelmat, näytteitä koskevat säännöt, keittiöjätteen ja muiden laivoista ja muista kuljetusvälineistä peräisin olevien eläintuotteiden hävittäminen
 • Tuotteiden tuonnin/kuljetusten valvontaa koskevien täytäntöönpanomenettelyjen (parhaat käytännöt) käytännön näkökohdat (asiakirjatarkastukset, unionin lähetysten takaisintuonti, kanavointi, näytteenotto lähetyksistä, laboratoriotestit, tehostetut tarkastukset, vaatimustenvastaiset lähetykset jne.)
 • Yhteistyö tulliviranomaisten kanssa, tiedustelutietojen kerääminen, riskinarviointimenettelyt ja tietojenvaihto muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa
 • Tietojärjestelmien (TRACES) käyttö
 • Keskusteluryhmät tai yhteiset ongelmat, jotka liittyvät eläinlääkärintarkastuksiin ja niiden ratkaisuun, erityisesti rikkomusväärennösten, tehtävien päätösten ja niiden täytäntöönpanon osalta

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Rajatarkastusasemien (meri-, lentoasema- ja tie-/rautatie-/rautatie-) valvontajärjestelmissä toimivien tai niihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten virallinen valvontahenkilöstö.
 • Osallistujien on oltava uusia osallistujia, joilla on perustiedot virallisesta rajavalvonnasta, tai osallistujia, joilla on käytännön tietoa virallisesta rajavalvonnasta ja jotka kaikki työskentelevät rajatarkastusasemalla tai työskentelevät paikallisella tai keskustasolla ja joilla on vastuu tuontivalvonnasta.
 • Osallistujien on rekisteröidyttävä kurssityypille (eläinperäiset elintarvikkeet ja yhdistelmätuotteet tai elävät eläimet), josta he ovat kiinnostuneita riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rajatarkastusasemasta (lentoasema/merisatama, maantie/rautatie/rautatie) he työskentelevät tai kokeneet.
 • Osallistujien on kyettävä tarjoamaan koulutusta muille kollegoille ja jakamaan kokemuksiaan koulutukseen osallistumisensa jälkeen.
 • Osallistujien on kyettävä ymmärtämään ja puhumaan englantia, jotta he voivat osallistua aktiivisesti koulutustilaisuuteen.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kurssi Kaupunki Valtio
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Verkossa Verkossa
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Verkossa Verkossa
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algecirasin Espanja
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algecirasin  Espanja
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antwerpenin  Belgia 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algecirasin  Espanja 

Vaihe 2

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kurssi Kaupunki Valtio
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algecirasin Espanja
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antwerpenin Belgia
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antwerpenin Belgia
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algecirasin  Espanja
Rajatarkastusasemat: Eläinperäiset elintarvikkeet ja elintarvikesekoitukset