De overordnede mål for BTSF-uddannelseskurset på grænsekontrolsteder: Importkontrol af animalske fødevarer og sammensatte produkter er:

 • At udbrede bedste praksis for importkontrolprocedurer, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen
 • At lette overgangen til den nye ordning, som udgøres af forordningen om offentlig kontrol, og det omfattende regelsæt, der er opbygget omkring den
 • At gå dybere ind i de retlige krav og procedurer vedrørende offentlig grænsekontrol, der omfatter teoretisk indhold og retlige krav, men som omfatter en praktisk tilgang for at sikre en god forståelse af den nuværende ramme
 • At lette udviklingen af en harmoniseret tilgang til offentlig kontrol ved grænsekontrolstederne, der giver et miljø og en atmosfære, hvor de delegerede kan dele deres erfaringer med problemer i forbindelse med deres daglige arbejde
 • At fremlægge fælles problemer og erfaringer for at finde fælles løsninger, bedste praksis og finde alternative og forbedrede måder at arbejde på mere effektivt og virkningsfuldt
 • At give deltagerne de nødvendige værktøjer og materialer til at formidle den viden, der er opnået gennem kurset, til kolleger i deres hjemlande
 • At fremme forbindelserne mellem grænseovergangssteder.

Kurset behandler følgende emner:

 • Udvalgte aspekter af EU-lovgivningen, navnlig hvor fortolkningen kan være vanskelig, såsom regler om velfærd og andre miljømæssige aspekter (CITES, invasive ikkehjemmehørende arter), verden af dyr af hestefamilien, ikkekommerciel indførsel af selskabsdyr, ikkeharmoniserede dyr, regler om sammensatte produkter, sendinger til eget forbrug (bagage, post-/kurerpakker), overvågningsplaner), regler om prøver, destruktion af køkkenaffald og andre animalske produkter fra fartøjer og andre transportmidler
 • Praktiske aspekter af gennemførelsesprocedurer (bedste praksis) for kontrol af import/transit af produkter (dokumentkontrol, genindførsel af EU-sendinger, kanalisering, prøveudtagning af sendinger, laboratorietest, skærpet kontrol, sendinger, der ikke opfylder kravene osv.)
 • Samarbejde med toldmyndighederne, indsamling af efterretninger, risikovurderingsprocedurer og informationsudveksling med andre kompetente myndigheder
 • Brug af IT-systemer (Traces)
 • Diskussionsgrupper eller fælles problemer vedrørende veterinærkontrol og løsning heraf, navnlig med hensyn til overtrædelser, afgørelser, der skal træffes, og deres håndhævelse

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgningerne.

 • Offentligt kontrolpersonale fra relevante kompetente myndigheder, der driver eller er involveret i grænsekontrolsteder (søhavne, lufthavne og veje/jernbaner).
 • Deltagerne skal være nytilkomne deltagere med et grundlæggende kendskab til offentlig grænsekontrol eller deltagere med praktisk kendskab til offentlig grænsekontrol, som alle arbejder på et grænsekontrolsted eller arbejder på lokalt eller centralt plan med ansvar for importkontrol.
 • Deltagerne skal registrere sig for den type kursus (animalske fødevarer og kompositprodukter eller levende dyr), de er interesseret i, uanset hvilken type grænsekontrolsted (lufthavn/Seaport/vej/jernbane) de arbejder i eller har erfaring med.
 • Deltagerne skal være i stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele erfaringerne efter deres deltagelse i uddannelsen.
 • Deltagerne skal være i stand til at forstå og tale engelsk for at kunne deltage aktivt i kurset.
Session Startdato Slutdato Kursus Byen Hjemland
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO CP Algeciras Spanien
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO CP Algeciras  Spanien
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO CP Antwerpen  Belgien 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO CP Algeciras  Spanien 

Arbejdspakke 2

Session Startdato Slutdato Kursus Byen Hjemland
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO CP Algeciras Spanien
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO CP Antwerpen Belgien
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO CP Antwerpen Belgien
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO CP Algeciras  Spanien
Grænsekontrolsteder: Animalske fødevarer og sammensatte produkter