De overordnede mål for BTSF-uddannelseskurset for grænsekontrolsteder: Importkontrollen af animalske fødevarer og sammensatte produkter er:

 • At udbrede bedste praksis for importkontrolprocedurer, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen
 • At lette overgangen til den nye ordning, der udgøres af forordningen om offentlig kontrol, og det omfattende regelsæt, der er bygget op omkring den
 • At gå dybt ind i de retlige krav og procedurer vedrørende offentlig grænsekontrol, der omfatter teoretisk indhold og retlige krav, men også en praktisk tilgang for at sikre en god forståelse af den nuværende ramme
 • At lette udviklingen af en harmoniseret tilgang til offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, der tilbyder et miljø og en atmosfære, hvor de delegerede kan dele deres erfaringer med deres daglige arbejde;
 • At præsentere fælles problemer og erfaringer med henblik på at finde fælles løsninger, bedste praksis og finde alternative og forbedrede arbejdsmetoder mere effektivt
 • At give deltagerne de nødvendige værktøjer og materialer til at formidle den viden, der er opnået gennem kurset, til kolleger i deres hjemlande
 • At fremme forbindelserne mellem grænseovergangsstederne.

Kurset behandler følgende emner:

 • Udvalgte aspekter af EU-lovgivningen, navnlig hvor fortolkningen kan være vanskelig, f.eks. regler om velfærd og andre miljømæssige områder (CITES, invasive ikkehjemmehørende arter), verden af dyr af hestefamilien, ikke-kommerciel indførsel af selskabsdyr, ikke-harmoniserede dyr, regler om sammensatte produkter, personlige forsendelser (bagage, post-/kurerpakker), overvågningsplaner), regler om prøver, destruktion af køkkenaffald og andet affald fra skibe og andre transportmidler
 • Praktiske aspekter af gennemførelsesprocedurer (bedste praksis) for kontrol af import/transit af produkter (dokumentkontrol, genindførsel af EU-sendinger, kanalisering, prøveudtagning af sendinger, laboratorietest, skærpet kontrol, sendinger, der ikke opfylder kravene osv.)
 • Samarbejde med toldmyndighederne, indsamling af efterretninger, risikovurderingsprocedurer og udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder
 • Brug af IT-systemer (Traces)
 • Diskussionsgrupper eller fælles problemer vedrørende veterinærkontrol og løsning heraf, navnlig med hensyn til overtrædelser, afgørelser, der skal træffes, og håndhævelsen heraf

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Offentligt kontrolpersonale fra relevante kompetente myndigheder, der opererer eller er involveret i grænsekontrolsteder (søhavne, lufthavne og veje/jernbaner).
 • Deltagerne skal være nytilkomne deltagere med et grundlæggende kendskab til offentlig grænsekontrol eller deltagere med praktisk kendskab til offentlig grænsekontrol, som alle arbejder på et grænsekontrolsted eller arbejder på lokalt eller centralt plan med ansvar for importkontrol.
 • Deltagerne skal registrere sig for den type kursus (animalske fødevarer og kompositprodukter eller levende dyr), de er interesseret i, uanset hvilken type grænsekontrolsted (lufthavn/søhavn/vej/jernbane) de arbejder på eller har erfaring med.
 • Deltagerne skal være i stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele deres erfaringer efter deres deltagelse i uddannelsen.
 • Deltagerne skal kunne forstå og tale engelsk for at kunne deltage aktivt i kurset.
Session Startdato Slutdato Kursus Byen Hjemland
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO ◻ CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO ◻ CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO ◻ CP Algeciras Spanien
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO ◻ CP Algeciras  Spanien
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO ◻ CP Antwerpen  Belgien 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO ◻ CP Algeciras  Spanien 

Arbejdspakke 2

Session Startdato Slutdato Kursus Byen Hjemland
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO ◻ CP Algeciras Spanien
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO ◻ CP Antwerpen Belgien
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO ◻ CP Antwerpen Belgien
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO ◻ CP Algeciras  Spanien
Grænsekontrolsteder: Animalske fødevarer og sammensatte produkter