Obecné cíle vzdělávacího kurzu BTSF na stanovištích hraniční kontroly: Dovozní kontroly potravin živočišného původu a směsných produktů jsou:

 • Šířit osvědčené postupy pro postupy kontroly dovozu, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké standardy provádění v celé Unii;
 • Usnadnit přechod na nový systém, který představuje nařízení o úředních kontrolách, a komplexní soubor pravidel, která z něj vycházejí;
 • Prohloubit právní požadavky a postupy týkající se úředních hraničních kontrol, které by zahrnovaly teoretický obsah a právní požadavky, ale včetně praktického přístupu k zajištění dobrého porozumění stávajícímu rámci;
 • Usnadnit rozvoj harmonizovaného přístupu k úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, který nabídne prostředí a atmosféru, kde se delegáti mohou podělit o své zkušenosti a problémy, s nimiž se setkávají při své každodenní práci;
 • Předložit společné problémy a zkušenosti s cílem nalézt společná řešení, osvědčené postupy a nalézt alternativní a lepší způsoby práce účinněji a účelněji;
 • Poskytnout účastníkům nezbytné nástroje a materiály k šíření znalostí získaných během kurzu odborné přípravy mezi kolegy v jejich domovských zemích;
 • Podporovat vztahy mezi hraničními přechody.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Vybrané aspekty právních předpisů EU, zejména tam, kde může být výklad obtížný, jako jsou pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat a jiného environementálního pole (CITES, invazní nepůvodní druhy), svět koňovitých, neobchodní vstup zvířat v zájmovém chovu, neharmonizovaná zvířata, pravidla pro směsné produkty, osobní zásilky (balení, poštovní/kurýrní zásilky), plány sledování), pravidla pro vzorky, likvidaci kuchyňského odpadu a jiných odpadních živočišných produktů z plavidel a jiných dopravních prostředků
 • Praktické aspekty prováděcích postupů (osvědčených postupů) pro kontroly dovozu/tranzit produktů (kontroly dokladů, zpětný dovoz zásilek Unie, přemísťování, odběr vzorků zásilek, laboratorní testy, posílené kontroly, zásilky, které nejsou v souladu s předpisy atd.)
 • Spolupráce s celními orgány, shromažďování zpravodajských informací, postupy posuzování rizik a výměna informací s jinými příslušnými orgány
 • Používání informačních systémů (TRACES)
 • Diskusní skupiny nebo společné problémy týkající se veterinárních kontrol a jejich řešení, zejména pokud jde o záminky pro porušení předpisů, rozhodnutí, která mají být přijata, a jejich prosazování

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci úředních kontrol z příslušných orgánů, kteří provozují systémy hraniční kontroly (námořní, letištní a silniční/železniční) nebo jsou do nich zapojeni.
 • Účastníci musí být noví účastníci, kteří mají základní znalosti o úředních kontrolách na hranicích, nebo účastníci s pracovními znalostmi o úředních kontrolách na hranicích, všichni pracují na stanovišti hraniční kontroly nebo pracují na místní nebo centrální úrovni s povinnostmi v oblasti dovozních kontrol.
 • Účastníci by se měli zaregistrovat pro typ kurzu (Potraviny živočišného původu a směsné produkty nebo živá zvířata), o který mají zájem, bez ohledu na typ stanoviště hraniční kontroly (letiště/námořní/cestovní/železnice), v němž pracují nebo mají zkušenosti.
 • Účastníci musí být schopni poskytovat školení ostatním kolegům a sdílet zkušenosti po jejich účasti na školení.
 • Účastníci musí být schopni porozumět angličtině a hovořit o něm, aby se mohli aktivně účastnit školení.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Kurs Město Země
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Španělsko
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Španělsko
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antverpách  Belgie 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Španělsko 

Fáze 2

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Kurs Město Země
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Španělsko
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antverpách Belgie
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antverpách Belgie
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Španělsko
Stanoviště hraniční kontroly: Potraviny živočišného původu a směsné produkty