Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course on Control of GIs v vinskem sektorju (tečaj 1) so:

 • Dolgoročni cilj 1: celovito razumevanje pravnega okvira
 • Dolgoročni cilj 2: odlično znanje o organizacijskih vidikih kontrol
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi
 • Cilj 5: popolna ozaveščenost o pomenu pravilnega poročanja in komunikacijskih dejavnosti
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, zagotovljenih med tečajem

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: ZOP/ZGO za vina v okviru pregleda politike kakovosti in regulativnega okvira EU
 • Področje 2: Nadzorni sistemi v zvezi z ZOP/ZGO za vina
 • Tema 3: Načrtovanje in organizacija dejavnosti nadzora vin z ZOP/ZGO
 • Tema 4: Uradni nadzor vin z ZOP/ZGO
 • Tema 5: Obveščanje in poročanje v zvezi z uradnim nadzorom vin z ZOP/ZGO
 • Tema 6: Dejavnosti vključevanja

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju nadzornih dejavnosti v vinskem sektorju (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, ki sodelujejo pri izvajanju takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih nadzornih organov, na katere so bile prenesene posebne naloge v zvezi z dejavnostmi nadzora geografskih označb v okviru shem kakovosti v vinskem sektorju
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v sektor geografskih označb vina

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 PREKLICANO
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Torinu Italija
5 09/05/2023 12/05/2023 Dunaj Avstrija
6 17/10/2023 20/10/2023 Torinu Italija
Nadzor geografskih označb v vinskem sektorju