Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /tečaja o tečaju 2: Nadzor geografskih označb v sektorju žganih pijač je:

 • Dolgoročni cilj 1: polno razumevanje pravnega okvira
 • Dolgoročni cilj 2: odlično vodenje organizacijskih vidikov nadzora
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi
 • Cilj 5: popolna ozaveščenost o pomenu pravilnih dejavnosti poročanja in komuniciranja
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, predloženih na tečaju

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: GIS za žgane pijače v okviru pregleda politike kakovosti in regulativnega okvira EU
 • Področje 2: Nadzorni sistemi v zvezi z geografskimi označbami za žgane pijače
 • Tema 3: Načrtovanje in organizacija dejavnosti uradnega nadzora geografskih označb za žgane pijače
 • Tema 4: Uradni nadzor geografskih označb za žgane pijače
 • Tema 5: Obveščanje in poročanje v zvezi z uradnim nadzorom geografskih označb za žgane pijače
 • Tema 6: Integracijske dejavnosti.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju nadzornih dejavnosti v sektorju žganih pijač (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, ki sodelujejo pri izvajanju takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih nadzornih organov, na katere so bile prenesene posebne naloge, povezane z dejavnostmi nadzora geografskih označb v sektorju žganih pijač
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v sektor geografskih označb za žgane pijače

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Poljska
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Poljska
Nadzor geografskih označb v vinskem sektorju