Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course o kontrole zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva (kurzívou 1) sú:

 • Cieľ 1: úplné pochopenie právneho rámca
 • Cieľ 2: dokonalé ovládanie organizačných aspektov kontrol
 • Cieľ 3: podrobné znalosti predbežných krokov kontrolnej činnosti
 • Cieľ 4: podrobné znalosti úradných kontrol v celom reťazci
 • Cieľ 5: úplná informovanosť o dôležitosti správneho podávania správ a komunikačných činností
 • Cieľ č. 6: úplná integrácia všetkých informácií poskytnutých v kurze

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Téma 1: CHOP/CHZO pre vína v súvislosti s politikou kvality EÚ a prehľadom regulačného rámca
 • Téma č. 2: Systémy kontroly týkajúce sa CHOP/CHZO pre vína
 • Téma 3: Plánovanie a organizácia kontrolnej činnosti týkajúcej sa vín s CHOP/CHZO
 • Téma 4: Úradné kontroly vín s CHOP/CHZO
 • Téma 5: Komunikácia a podávanie správ v súvislosti s úradnými kontrolami vín s CHOP/CHZO
 • Téma 6: Integračné činnosti

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do plánovania a koordinácie kontrolných činností v sektore vinohradníctva a vinárstva (pokiaľ možno na centrálnej úrovni) a terénni inšpektori zapojení do vykonávania takýchto kontrol
 • Zamestnanci delegovaných kontrolných orgánov, na ktoré boli delegované osobitné úlohy súvisiace s činnosťami kontroly zemepisných označení systémov kvality v sektore vinohradníctva a vinárstva
 • Zamestnanci vnútroštátnych akreditačných orgánov a colných orgánov pôsobiacich v sektore zemepisných označení vína

Uchádzači musia mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ZRUŠENÉ
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turíne Taliansko
5 09/05/2023 12/05/2023 Viedeň Rakúsko
6 17/10/2023 20/10/2023 Turíne Taliansko
Kontrola zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva