Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind controlul indicațiilor geografice în sectorul vitivinicol (cursul 1) sunt:

 • Obiectivul 1: înțelegerea deplină a cadrului juridic
 • Obiectivul 2: stăpânirea perfectă a aspectelor organizaționale ale controalelor
 • Obiectivul 3: cunoașterea aprofundată a etapelor preliminare ale activității de control
 • Obiectivul 4: cunoașterea aprofundată a controalelor oficiale în întregul lanț
 • Obiectivul 5: conștientizarea deplină a importanței activităților corecte de raportare și comunicare
 • Obiectivul 6: integrarea completă a tuturor informațiilor furnizate în cursul

Cursul abordează următoarele teme:

 • Subiectul 1: DOP/IGP pentru vinuri în contextul politicii UE în domeniul calității și al cadrului de reglementare general
 • Subiectul 2: Sisteme de control legate de DOP/IGP pentru vinuri
 • Subiectul 3: Planificarea și organizarea activității de control al vinurilor DOP/IGP
 • Subiectul 4: Controale oficiale privind vinurile DOP/IGP
 • Subiectul 5: Comunicarea și raportarea referitoare la controalele oficiale privind vinurile DOP/IGP
 • Subiectul 6: Activități de integrare

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Personalul autorităților competente implicat în planificarea și coordonarea activităților de control în sectorul vitivinicol (de preferință la nivel central) și inspectorii de teren implicați în efectuarea acestor controale
 • Personalul organismelor de control delegate cărora le-au fost delegate sarcini specifice legate de activitățile de control al indicațiilor geografice din cadrul sistemelor de calitate din sectorul vitivinicol
 • Personalul organismelor naționale de acreditare și al autorităților vamale implicate în sectorul indicațiilor geografice vitivinicole

Candidații trebuie să aibă un nivel de lucru bun de limba engleză.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ANULATĂ
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Torino Italia
5 09/05/2023 12/05/2023 Viena Austria
6 17/10/2023 20/10/2023 Torino Italia
Controlul indicațiilor geografice în sectorul vitivinicol