Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind cursul 2: Controlul indicațiilor geografice în sectorul băuturilor spirtoase este:

 • Obiectivul 1: înțelegerea deplină a cadrului juridic
 • Obiectivul 2: stăpânirea perfectă a aspectelor organizaționale ale controalelor
 • Obiectivul 3: cunoașterea aprofundată a etapelor preliminare ale activității de control
 • Obiectivul 4: cunoașterea aprofundată a controalelor oficiale în întregul lanț
 • Obiectivul 5: conștientizarea deplină a importanței activităților corecte de raportare și comunicare
 • Obiectivul 6: integrarea completă a tuturor informațiilor furnizate în cursul

Cursul abordează următoarele teme:

 • Subiectul 1: GIS pentru băuturi spirtoase în contextul politicii UE în domeniul calității și al cadrului de reglementare general
 • Subiectul 2: Sisteme de control legate de indicațiile geografice pentru băuturi spirtoase
 • Subiectul 3: Planificarea și organizarea activității de control oficial al indicațiilor geografice pentru băuturi spirtoase
 • Subiectul 4: Controale oficiale privind indicațiile geografice pentru băuturi spirtoase
 • Subiectul 5: Comunicarea și raportarea referitoare la controalele oficiale privind indicațiile geografice pentru băuturi spirtoase
 • Subiectul 6: Activități de integrare.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Personalul autorităților competente implicat în planificarea și coordonarea activităților de control al sectorului băuturilor spirtoase (de preferință la nivel central) și inspectorii de teren implicați în efectuarea acestor controale
 • Personalul organismelor de control delegate cărora le-au fost delegate sarcini specifice legate de activitățile de control al IG în sectorul băuturilor spirtoase
 • Personalul organismelor naționale de acreditare și al autorităților vamale implicate în sectorul IG pentru băuturi spirtoase

Candidații trebuie să aibă un nivel de lucru bun de limba engleză.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Varșovia Polonia
5 14/03/2023 17/03/2023 Varșovia Polonia
Controlul indicațiilor geografice în sectorul vitivinicol