Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu BTSF / Kursu 2: Kontrola oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych obejmuje:

 • Cel 1: pełne zrozumienie ram prawnych
 • Cel 2: doskonałe sterowanie aspektami organizacyjnymi kontroli
 • Cel 3: dogłębna znajomość wstępnych etapów działania kontrolnego
 • Cel 4: dogłębna znajomość kontroli urzędowych w całym łańcuchu
 • Cel 5: pełna świadomość znaczenia prawidłowej sprawozdawczości i działań komunikacyjnych
 • Cel 6: pełna integracja wszystkich informacji dostarczonych w trakcie kursu

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Temat 1: Oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych w kontekście unijnej polityki jakości i ram regulacyjnych
 • Temat 2: Systemy kontroli związane z OG napojów spirytusowych
 • Temat 3: Planowanie i organizacja działań w zakresie urzędowej kontroli oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 4: Kontrole urzędowe oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 5: Komunikacja i sprawozdawczość w zakresie kontroli urzędowych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 6: Działania integracyjne.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Personel właściwych organów zaangażowanych w planowanie i koordynowanie działań kontrolnych w sektorze napojów spirytusowych (najlepiej na szczeblu centralnym) oraz inspektorzy terenowi zaangażowani w przeprowadzanie takich kontroli
 • Pracownicy delegowanych organów kontrolnych, którym przekazano określone zadania związane z działaniami w zakresie kontroli oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych
 • Personel krajowych jednostek akredytujących i organów celnych zaangażowanych w sektor oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Kandydaci muszą mieć dobry poziom pracy w języku angielskim.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polska
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polska
Kontrola oznaczeń geograficznych w sektorze wina