De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over cursus 2: De controle op geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken is:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: GIS voor gedistilleerde dranken in de context van het kwaliteitsbeleid en het regelgevingskader van de EU
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van officiële controleactiviteiten met betrekking tot geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 4: Officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging in verband met officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten in de sector gedistilleerde dranken (bij voorkeur op centraal niveau) en inspecteurs ter plaatse die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met GA-controleactiviteiten in de sector gedistilleerde dranken zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de GA-sector gedistilleerde dranken

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warschau Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warschau Polen
Controle van geografische aanduidingen in de wijnsector