De algemene doelstellingen van het BOVF-opleidingsprogramma /cursus over de beheersing van geografische aanduidingen in de wijnsector (cursus 1) zijn:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: BOB/BGA voor wijnen in het kader van het kwaliteitsbeleid en het regelgevingskader van de EU
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met BOB/BGA voor wijnen
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van de controleactiviteiten met betrekking tot BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 4: Officiële controles op BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging met betrekking tot officiële controles van BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten in de wijnsector (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met GA-controleactiviteiten in het kader van de kwaliteitsregelingen in de wijnsector zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de GA-sector wijn

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 GEANNULEERD
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turijn Italië
5 09/05/2023 12/05/2023 Wenen Oostenrijk
6 17/10/2023 20/10/2023 Turijn Italië
Controle van geografische aanduidingen in de wijnsector