BTSF mācību programmas/Course on Course 2 vispārējie mērķi: ĢIN kontrole stipro alkoholisko dzērienu nozarē ir:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne
 • Mērķis: pilnīgas vadības par kontroļu organizatoriskajiem aspektiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi
 • Mērķis: visas kursā sniegtās informācijas pilnīga integrēšana

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIS ES kvalitātes politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā
 • Tēma: Kontroles sistēmas, kas saistītas ar stipro alkoholisko dzērienu ĢIN
 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālās kontroles pasākumu plānošana un organizēšana
 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālās kontroles
 • Tēma: Saziņa un ziņošana saistībā ar stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālajām kontrolēm
 • Tēma: Integrācijas darbības.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • To kompetento iestāžu darbinieki, kas iesaistīti kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā stipro alkoholisko dzērienu nozarē (vēlams centrālajā līmenī), un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti īpaši uzdevumi saistībā ar ĢIN kontroles darbībām stipro alkoholisko dzērienu nozarē
 • Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 11/10/2021 15/10/2021
Tiešsaistē
2 21/02/2022 25/02/2022 Tiešsaistē
3 20/06/2022 24/06/2022 Tiešsaistē
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Polija
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Polija
ĢIN kontrole vīna nozarē