BTSF mācību programmas/ĢIN kontroles kursu vīna nozarē (1. mācību kurss) vispārējie mērķi ir šādi:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne
 • Mērķis: pilnīgas vadības par kontroļu organizatoriskajiem aspektiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi
 • Mērķis: visas kursā sniegtās informācijas pilnīga integrēšana

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: ACVN/AĢIN vīniem ES kvalitātes politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā
 • Tēma: Kontroles sistēmas, kas saistītas ar ACVN/AĢIN vīniem
 • Tēma: ACVN/AĢIN vīnu kontroles pasākumu plānošana un organizēšana
 • Tēma: Oficiālās kontroles attiecībā uz ACVN/AĢIN vīniem
 • Tēma: Saziņa un ziņošana saistībā ar ACVN/AĢIN vīnu oficiālajām kontrolēm
 • Tēma: Integrācijas pasākumi

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Vīna nozares kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā iesaistīto kompetento iestāžu darbinieki (vēlams centrālajā līmenī) un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti konkrēti uzdevumi saistībā ar kvalitātes shēmu ĢIN kontroles darbībām vīna nozarē
 • Vīna ĢIN nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 15/11/2021 19/11/2021 Tiešsaistē
2 28/02/2022 04/03/2022 ATCELTS
3 06/06/2022 10/06/2022 Tiešsaistē
4 13/12/2022 16/12/2022 Turīna Itālija
5 09/05/2023 12/05/2023 Vīne Austrija
6 17/10/2023 20/10/2023 Turīna Itālija
ĢIN kontrole vīna nozarē