BTSF:n koulutusohjelman /kurssin 2 yleiset tavoitteet: Maantieteellisten merkintöjen valvonta tislattujen alkoholijuomien alalla on seuraava:

 • Tavoite 1: oikeudellisen kehyksen täydellinen ymmärtäminen
 • Tavoite 2: valvonnan organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot valvontatoimen alustavista vaiheista
 • Tavoite 4: perusteelliset tiedot virallisesta valvonnasta koko ketjussa
 • Tavoite 5: tietoisuus oikeiden raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen kokoaminen yhteen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät EU:n laatupolitiikan ja sääntelykehyksen yhteydessä
 • Aihe 2: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiin merkintöihin liittyvät valvontajärjestelmät
 • Aihe 3: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen virallisen valvonnan suunnittelu ja organisointi
 • Aihe 4: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen virallinen valvonta
 • Aihe 5: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen viralliseen valvontaan liittyvä viestintä ja raportointi
 • Aihe 6: Kotouttamistoimet.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Tislattujen alkoholijuomien alan valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin osallistuva toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tällaisten tarkastusten toteuttamiseen osallistuvien kenttätarkastajien henkilöstö
 • Sellaisten valtuutettujen valvontaelinten henkilöstö, joille on siirretty maantieteellisten merkintöjen valvontatoimiin liittyviä erityistehtäviä tislattujen alkoholijuomien alalla
 • Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen alalla toimivien kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 11/10/2021 15/10/2021
Verkossa
2 21/02/2022 25/02/2022 Verkossa
3 20/06/2022 24/06/2022 Verkossa
4 25/10/2022 28/10/2022 Varsova Puola
5 14/03/2023 17/03/2023 Varsova Puola
Viinialan maantieteellisten merkintöjen valvonta