Viinialan maantieteellisten merkintöjen valvontaa koskevan BTSF -koulutusohjelman ja -kurssin (kurssi 1) yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Tavoite 1: kattava käsitys oikeudellisesta kehyksestä
 • Tavoite 2: valvonnan organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot tarkastustoimen alustavista vaiheista
 • Tavoite 4: perusteellinen tietämys virallisesta valvonnasta koko ketjussa
 • Tavoite 5: täydellinen tietoisuus asianmukaisten raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen täydellinen yhdistäminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Viinien SAN/SMM-nimitys osana EU:n laatupolitiikkaa ja sääntelykehystä
 • Aihe 2: Viinien SAN-/SMM-nimitykseen liittyvät valvontajärjestelmät
 • Aihe 3: SAN-/SMM-viinien valvontatoimien suunnittelu ja organisointi
 • Aihe 4: SAN-/SMM-viinien virallinen valvonta
 • Aihe 5: SAN-/SMM-viinien viralliseen valvontaan liittyvä viestintä ja raportointi
 • Aihe 6: Kotouttamistoimet

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Viinialan valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tarkastusten toteuttamiseen osallistuvat kenttätarkastajat
 • Niiden valtuutettujen tarkastuslaitosten henkilöstö, joille on siirretty viinialan laatujärjestelmien maantieteellisten merkintöjen valvontaan liittyviä erityistehtäviä
 • Viinialan kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 15/11/2021 19/11/2021 Verkossa
2 28/02/2022 04/03/2022 PERUUTETTU
3 06/06/2022 10/06/2022 Verkossa
4 13/12/2022 16/12/2022 Torinon Italia
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Itävalta
6 17/10/2023 20/10/2023 Torinon Italia
Viinialan maantieteellisten merkintöjen valvonta