De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset på kursus 2: Kontrollen med geografiske betegnelser i spiritussektoren er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: Geografiske betegnelser for spiritus i forbindelse med EU's kvalitetspolitik og lovgivningsmæssige rammer
 • Emne 2: Kontrolsystemer vedrørende geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 3: Planlægning og tilrettelæggelse af offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 4: Offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 5: Kommunikation og rapportering vedrørende offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 6: Integrationsaktiviteter.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter i spiritussektoren (helst på centralt plan), og inspektører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med kontrolaktiviteter vedrørende geografiske betegnelser i spiritussektoren
 • Personale ved nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i sektoren for geografiske betegnelser for spiritus

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polen
Kontrol af geografiske betegnelser i vinsektoren