De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i kontrol med geografiske betegnelser i vinsektoren (kursus 1) er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: BOB/BGB for vin i forbindelse med EU's kvalitetspolitik og lovgivningsmæssige rammer
 • Emne 2: Kontrolsystemer i forbindelse med BOB/BGB for vin
 • Emne 3: Planlægning og tilrettelæggelse af kontrolaktiviteterne for BOB-/BGB-vine
 • Emne 4: Officiel kontrol af BOB/BGB-vine
 • Emne 5: Kommunikation og rapportering vedrørende offentlig kontrol af BOB/BGB-vine
 • Emne 6: Integrationsaktiviteter

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter i vinsektoren (helst på centralt plan), og kontrollører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med kontrol af geografiske betegnelser i forbindelse med kvalitetsordningerne i vinsektoren
 • Personale hos nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i sektoren for geografiske betegnelser for vin

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ANNULLERET
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Torino Italien
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Østrig
6 17/10/2023 20/10/2023 Torino Italien
Kontrol af geografiske betegnelser i vinsektoren