Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o kontrole zeměpisných označení v odvětví vína (krok 1) jsou tyto:

 • Cíl 1: plné pochopení právního rámce
 • Cíl 2: dokonalá znalost organizačních aspektů kontrol
 • Cíl 3: důkladná znalost předběžných kroků kontrolní činnosti
 • Cíl 4: důkladná znalost úředních kontrol v celém řetězci
 • Cíl 5: plné povědomí o významu správného podávání zpráv a komunikačních činností
 • Cíl č. 6: úplné začlenění všech informací poskytnutých v rámci kurzu

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: CHOP/CHZO pro vína v souvislosti s přehledem politiky jakosti a regulačního rámce EU
 • Téma 2: Kontrolní systémy týkající se CHOP/CHZO pro vína
 • Téma 3: Plánování a organizace kontrolní činnosti týkající se vín s CHOP/CHZO
 • Téma 4: Úřední kontroly vín s CHOP/CHZO
 • Téma 5: Komunikace a podávání zpráv v souvislosti s úředními kontrolami vín s CHOP/CHZO
 • Téma 6: Integrační činnosti

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů podílející se na plánování a koordinaci kontrolních činností v odvětví vína (nejlépe na centrální úrovni) a terénní inspektoři podílející se na provádění těchto kontrol
 • Zaměstnanci pověřených kontrolních subjektů, na které byly přeneseny zvláštní úkoly související s kontrolními činnostmi zeměpisných označení v rámci režimů jakosti v odvětví vína
 • Zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů a celních orgánů působících v odvětví zeměpisných označení vína

Uchazeči musí mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ZRUŠENO
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turín Itálie
5 09/05/2023 12/05/2023 Vídeň Rakousko
6 17/10/2023 20/10/2023 Turín Itálie
Kontrola zeměpisných označení v odvětví vína