Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса по контрол на ГО в лозаро-винарския сектор (курс 1) са:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните стъпки на контролната дейност
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилните дейности за докладване и комуникация
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена в курса

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: ЗНП/ЗГУ за вина в контекста на прегледа на политиката за качество и регулаторната рамка на ЕС
 • Тема 2: Системи за контрол, свързани със ЗНП/ЗГУ за вина
 • Тема 3: Планиране и организация на контролната дейност върху вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 4: Официален контрол на вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 5: Комуникация и докладване във връзка с официалния контрол на вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 6: Интеграционни дейности

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на контролните дейности в лозаро-винарския сектор (за предпочитане на централно равнище), и инспектори на място, участващи в извършването на такъв контрол
 • Персонал на делегираните контролни органи, на които са делегирани специфични задачи, свързани с дейностите по контрол на ГО по схемите за качество в лозаро-винарския сектор
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в сектора на ГУ

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 15/11/2021 19/11/2021 Електронна
2 28/02/2022 04/03/2022 ОТМЕНЕНО
3 06/06/2022 10/06/2022 Електронна
4 13/12/2022 16/12/2022 Торино Италия
5 09/05/2023 12/05/2023 Виена Австрия
6 17/10/2023 20/10/2023 Торино Италия
Контрол на географските означения в лозаро-винарския сектор