Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o novem režimu zdravstvenega varstva rastlin v EU so:

 • Zagotavljanje znanja za skupno razumevanje novega režima EU za zdravstveno varstvo rastlin
 • Povečati raven strokovnega znanja v zvezi s pravili, uvedenimi z novim zdravstvenim pravilnikom
 • Izboljšati raven doslednosti pri njihovem izvajanju po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja v državah članicah
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Olajšanje prehoda na novo javno zdravje

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Uvod v (novo) Uredbo (EU) 2016/2031 o zdravstvenem varstvu rastlin
 • Novi RZP – Uvedba boljše zaščite in proaktivnih ukrepov
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru
 • Izvedbeni in delegirani akti OCR
 • Koncepti škodljivih organizmov in razvrstitev
 • Režim nadzora uvoza
 • Praktični elementi za nadzor uvoza
 • Lesni embalažni material (WPM)
 • Nadzor
 • Obvladovanje izbruhov
 • Pregled Ustrezni škodljivi organizem za kmetijstvo in vrtnarstvo
 • Pregled Ustrezni škodljivi organizmi za gozdarstvo, naravna okolja
 • Ureditev notranjega gibanja
 • Praktične notranje kontrole
 • Ukrepi in potrjevanje za izvoz
 • Kampanje obveščanja javnosti. Deležniki in državljani
 • Obveščanje in obveščanje o ugotovitvah

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju, načrtovanju in nadzoru politik (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Terenski inšpektorji, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/usmerjanje nadzora uvoza
 • Priporočljivo: praktične izkušnje
 • Znanje angleščine
 • Ogroženo zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete, o kateri se izvajajo dejavnosti razširjanja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtualni razred
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtualni razred
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtualni razred
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španija
5 Preklicano Preklicano Lepo Francija
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estonija
7 17/10/2022 21/10/2022 Torinu Italija
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španija
9 27/03/2023 31/03/2023 Lepo Francija
Nov režim zdravstvenega varstva rastlin