Splošni cilji programa usposabljanja BTSF/tečaja o novem režimu EU za zdravstveno varstvo rastlin so:

 • Zagotavljanje znanja za skupno razumevanje novega režima EU za zdravstveno varstvo rastlin
 • Povečanje ravni strokovnega znanja v zvezi s pravili, uvedenimi z novim RZR
 • Izboljšati raven doslednosti njihovega izvajanja po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja v vseh državah članicah
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravja rastlin
 • Olajšanje prehoda na novo RZR

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Uvod v (novo) uredbo o zdravju rastlin (EU) 2016/2031
 • Novi RZR - Uvod Boljša zaščita in proaktivno ukrepanje
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru
 • Izvedbeni in delegirani akti uredbe o uradnem nadzoru
 • Koncepti škodljivcev in kategorizacija
 • Ureditev nadzora uvoza
 • Praktični elementi za nadzor uvoza
 • Les Embalažni material (WPM)
 • Nadzor
 • Obvladovanje izbruhov
 • Pregled Ustrezen HO za kmetijstvo in vrtnarstvo
 • Pregled Ustrezen HO za gozdarstvo, naravno okolje
 • Režim notranjega gibanja
 • Praktične notranje kontrole
 • Ukrepi in certificiranje za izvoz
 • Informacijske kampanje. Zainteresirane strani in državljani
 • Obveščanje in obveščanje o ugotovitvah

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzornih dejavnostih (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Inšpektorji na terenu, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljno usmerjanje nadzora uvoza
 • Priporočeno: „praktične“ izkušnje
 • Znanje angleškega jezika
 • Ogroženo zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete o tem, katere dejavnosti razširjanja se izvajajo
Faza I

Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtualni tečaj
2 08/11/202112/11/2021Virtualni tečaj
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtualni tečaj
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španija
5 Preklicano - - -
6 19/09/2022 23/09/2022 Talin Estonija
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italija
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelono Španija
9 27/03/2023 31/03/2023 Lepo Francija


Faza II
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Slovenija-
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Latvija
3 21/10/2024 25/10/2024Emilia RomanaItalija
4 09/12/2024 13/12/2024 MálagaŠpanija
5 17/02/2025 21/02/2025AlicanteŠpanija
6 05/05/2025 09/05/2025 Talin Estonija
7 26/05/2025 30/05/2025Campana Italija
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Latvija
Nova ureditev zdravstvenega varstva rastlin