Celkovými cieľmi programu odbornej prípravy BTSF /Course on New Plant Health regime EÚ sú:

 • Poskytovať poznatky pre spoločné a pochopenie nového režimu EÚ v oblasti zdravia rastlín
 • Zvýšiť úroveň odborných znalostí v súvislosti s pravidlami zavedenými novým PHR
 • Zlepšiť úroveň konzistentnosti ich vykonávania v celej EÚ
 • Podporovať správne, harmonizované a jednoznačné porozumenie vo všetkých členských štátoch
 • Podporovať výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi
 • Šíriť najlepšie postupy pre úradné kontroly v oblasti zdravia rastlín
 • Uľahčiť prechod na nový PHR

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Medzinárodný právny rámec a právny rámec EÚ
 • Úvod do (nového) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o zdraví rastlín (PHR)
 • Nový PHR – Úvod Lepšia ochrana a proaktívne opatrenia
 • Nariadenie (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách (OCR)
 • Vykonávacie a delegované akty OCR
 • Koncepcie škodcov a kategorizácia
 • Režim kontroly dovozu
 • Praktické prvky pre kontrolu dovozu
 • Materiál na balenie dreva (WPM)
 • Dohľad
 • Riadenie ohnísk
 • Prehľad Príslušné HO pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo
 • Prehľad Príslušné HO pre lesníctvo, prírodné prostredie
 • Vnútorný pohybový režim
 • Vnútorné kontroly Praktické
 • Opatrenia a certifikácia pre vývoz
 • Informačné kampane. Zainteresované strany a občania
 • Oznamovanie a informovanie o zisteniach

Tento program odbornej prípravy bol navrhnutý pre profily a pozície opísané nižšie. Pred predložením alebo potvrdením prihlášok overte, či sú splnené výberové kritériá.

 • Zástupcovia relevantných príslušných orgánov zapojených do tvorby politík, plánovania a kontroly (najlepšie na ústrednej alebo regionálnej úrovni)
 • Poľní inšpektori zapojení do činností úradných kontrol
 • Úradní zamestnanci a inšpektori zapojení do dovozných kontrol alebo zodpovední za plánovanie/cieľovanie dovozných kontrol
 • Odporúča sa: skúsenosti „hands-on“
 • Znalosť anglického jazyka
 • Ohrozené šírenie získaných poznatkov a informovanie prostredníctvom prieskumu o tom, ktoré činnosti v oblasti šírenia informácií sa vykonávajú
Kalendár a miesta
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtuálny kurz
2 08/11/2021 12/11/2021 Virtuálny kurz>
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuálny kurz
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španielsko
5 Zrušené TD>
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estónsko
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Taliansko
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Španielsko
9 27/03/2023 31/03/2023 Pekné Francúzsko

FÁZA II
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 24/06/2024 28/06/2024 Ľubľana Slovinsko —
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Lotyšsko
3 21/10/2024 25/10/2024 Emilia Romana Taliansko
4 09/12/2024 13/12/2024 Málaga Španielsko
5 17/02/2025 21/02/2025 Alicante Španielsko
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallin Estónsko
7 26/05/2025 30/05/2025 Campana Taliansko
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Lotyšsko
Nový režim zdravia rastlín