Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF/kursu na temat nowego unijnego systemu ochrony zdrowia roślin są następujące:

 • Zapewnienie wiedzy na temat wspólnego i zrozumiałego nowego systemu UE w zakresie zdrowia roślin
 • Podniesienie poziomu wiedzy fachowej w odniesieniu do przepisów wprowadzonych przez nowe PHR
 • Poprawa poziomu spójności ich wdrażania w całej UE
 • Wspieranie prawidłowego, zharmonizowanego i jednoznacznego zrozumienia we wszystkich państwach członkowskich
 • Ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kontroli urzędowych w obszarze zdrowia roślin
 • Ułatwienie przejścia na nowe PHR

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Międzynarodowe i unijne ramy prawne
 • Wprowadzenie do (nowego) rozporządzenia w sprawie zdrowia roślin (UE) 2016/2031 (PHR)
 • Nowy PHR - Wprowadzenie Lepsza ochrona i proaktywne działanie
 • Rozporządzenie (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych
 • Akty wykonawcze i delegowane do rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych
 • Pojęcia agrofagów i kategoryzacja
 • System kontroli importu
 • Praktyczne elementy kontroli importu
 • Drewniany materiał opakowaniowy (WPM)
 • Nadzór
 • Zarządzanie epidemiami
 • Przegląd Właściwy organ odpowiedzialny za hodowlę dla rolnictwa i ogrodnictwa
 • Przegląd Związane z hodowlą zwierząt dla leśnictwa, środowiska naturalnego
 • System przemieszczania wewnętrznego
 • Kontrole wewnętrzne Praktyczne
 • Środki i certyfikacja w odniesieniu do wywozu
 • Kampanie informacyjne. Zainteresowane strony i obywatele
 • Powiadamianie o ustaleniach i informowanie o nich

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany z myślą o profilach i stanowiskach opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

 • Przedstawiciele odpowiednich właściwych organów biorący udział w kształtowaniu polityki, planowaniu i działaniach kontrolnych (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym)
 • Inspektorzy terenowi zaangażowani w działania w zakresie kontroli urzędowych
 • Urzędnicy i inspektorzy zaangażowani w kontrole przywozu lub odpowiedzialni za planowanie/ukierunkowywanie kontroli przywozu
 • Zalecane: „praktyczne” doświadczenie
 • Znajomość języka angielskiego
 • Kompromis w rozpowszechnianiu zdobytych doświadczeń i informowaniu za pomocą ankiety, które działania w zakresie upowszechniania są realizowane
FAZA I

Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 01/10/2021 08/10/2021 Kurs wirtualny
2 08/11/202112/11/2021Kurs wirtualny
3 25/02/2022 04/03/2022 Kurs wirtualny
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Hiszpania
5 Anulowane - - -
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estonia
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Włochy
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Hiszpania
9 27/03/2023 31/03/2023 Ładne Francja


FAZA II
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 24/06/2024 28/06/2024 Lublana Słowenia –
2 23/09/2024 27/09/2024 Ryga Łotwa
3 21/10/2024 25/10/2024Emilia Romana (piłkarz)Włochy
4 09/12/2024 13/12/2024 MalagaHiszpania
5 17/02/2025 21/02/2025AlicanteHiszpania
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallin Estonia
7 26/05/2025 30/05/2025Campana Włochy
8 29/09/2025 03/10/2025 Ryga Łotwa
Nowy system ochrony roślin