De overordnede målene for BTSFs opplæringsprogram/kurs om EUs plantehelseregime er:

 • Gi kunnskap for en felles og forståelse av EUs plantehelseregime
 • Øke kompetansenivået med hensyn til reglene som er innført av PHR
 • Forbedre graden av konsistens i implementeringen i hele EU
 • Fremme en korrekt, harmonisert og entydig forståelse på tvers av MS
 • Fordel utveksling av informasjon og erfaring mellom MS
 • Spre beste praksis for offentlig kontroll i plantehelseområdet
 • Oppdateringskrav og state of the art på PHR

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Internasjonalt og EU-rettslig rammeverk
 • Innføring i plantehelseforordningen (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Oppdateringer på PHR — Introduksjon bedre beskyttelse og proaktiv handling
 • Offisiell kontrollforordning (EU) 2017/625 (OCR)
 • OCR gjennomføring og delegerte handlinger
 • Pest konsepter og kategorisering
 • Ordningen for importkontroll
 • Praktiske elementer for importkontroll
 • Treemballasje (WPM)
 • Overvåking
 • Utbrudd av skadedyrsbekjempelse
 • Oversikt over relevante skadedyr for landbruk og hagebruk
 • Oversikt over relevante skadedyr for skogbruk, naturmiljøer
 • Intern bevegelsesregime
 • Praktisk internkontroll
 • Tiltak og sertifisering for eksport
 • Informasjonskampanjer. Interessenter og borgere
 • Melding og informasjon om funn

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Representanter fra relevante vedkommende myndigheter som deltar i politikkutforming, planlegging og kontrollvirksomhet (helst på sentralt eller regionalt plan)
 • Feltinspektører som deltar i offentlig kontrollvirksomhet
 • Offentlig personale og inspektører som deltar i importkontroll eller med ansvar for planlegging/målretting av importkontroller
 • Tilrådelig: "hands-on" opplevelse
 • Ferdigheter i engelsk språk
 • Kompromittert for å spre kunnskapen som er oppnådd og å informere via en undersøkelse om hvilke formidlingsaktiviteter som er gjennomført
Kalender og lokasjoner
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtuelt kurs
2 08/11/2021 12/11/2021 Virtuelt kurs>
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuelt kurs
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spania
5 Avlyst TD>
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italia
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Spania
9 27/03/2023 31/03/2023 Hyggelig Frankrike

FASE II
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Slovenia —
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Latvia
3 21/10/2024 25/10/2024 Hotell i nærheten av Emilia Romana Italia
4 09/12/2024 13/12/2024 Málaga Spania
5 17/02/2025 21/02/2025 Alicante Spania
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallin Estland
7 26/05/2025 30/05/2025 I nærheten av Campana Italia
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Latvia
Nytt plantehelseregime