De algemene doelstellingen van het BTSF Training Programme/Course on New EU fytosanitaire regeling zijn:

 • Kennis verschaffen voor een gemeenschappelijk en begrip van de nieuwe plantengezondheidsregeling van de EU
 • Verhoging van het deskundigheidsniveau met betrekking tot de regels die door de nieuwe PHR zijn ingevoerd
 • Het niveau van consistentie van de uitvoering ervan in de hele EU verbeteren
 • Bevorderen van een correct, geharmoniseerd en ondubbelzinnig begrip in alle lidstaten
 • De uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten bevorderen
 • Beste praktijken voor officiële controles op fytosanitaire gebieden verspreiden
 • De overgang naar de nieuwe PHR vergemakkelijken

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Internationaal en EU-rechtskader
 • Inleiding tot (nieuwe) fytosanitaire verordening (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Nieuwe PHR — Inleiding Betere bescherming en proactieve actie
 • Officiële controleverordening (EU) 2017/625 (OCR)
 • Uitvoerings- en gedelegeerde handelingen van het OCR
 • Ongedierteconcepten en categorisering
 • Regeling voor invoercontrole
 • Praktische elementen voor importcontrole
 • Houten Verpakkingsmateriaal (WPM)
 • Bewaking
 • Beheer van uitbraken
 • Overzicht Relevante HO voor land- en tuinbouw
 • Overzicht Relevante HO voor bosbouw, natuurlijke omgevingen
 • Intern bewegingsregime
 • Interne controles praktisch
 • Maatregelen en certificering voor export
 • Voorlichtingscampagnes. Belanghebbenden en burgers
 • Kennisgeving en informatie van bevindingen

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Vertegenwoordigers van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij beleidsvorming, planning en controle (bij voorkeur op centraal of regionaal niveau)
 • Veldinspecteurs die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten
 • Officieel personeel en inspecteurs die betrokken zijn bij invoercontroles of belast zijn met de planning/targeting van invoercontroles
 • Aanbevolen: „hands-on” ervaring
 • Vaardigheid in de Engelse taal
 • Gecompromitteerd om de opgedane kennis te verspreiden en via een enquête te informeren over de uitgevoerde verspreidingsactiviteiten
Kalender en locaties
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtuele cursus
2 08/11/2021 12/11/2021 Virtuele cursus>
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuele cursus
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanje
5 Geannuleerd TD>
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italië
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Spanje
9 27/03/2023 31/03/2023 Leuk Frankrijk

FASE II
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Slovenië—
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Letland
3 21/10/2024 25/10/2024 Emilia Romana Italië
4 09/12/2024 13/12/2024 Málaga Spanje
5 17/02/2025 21/02/2025 Alicante Spanje
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallin Estland
7 26/05/2025 30/05/2025 Campana Italië
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Letland
Nieuwe fytosanitaire regeling