EU:n uutta kasvinterveysjärjestelmää koskevan koulutusohjelman/kurssin yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Tarjota tietoa EU:n uudesta kasvinterveysjärjestelmästä
 • Lisätään asiantuntemusta uuden ihmisoikeusvaltuutetun käyttöön ottamien sääntöjen osalta
 • Parannetaan niiden täytäntöönpanon johdonmukaisuutta kaikkialla EU:ssa
 • Edistetään asianmukaista, yhdenmukaista ja yksiselitteistä ymmärtämystä kaikissa jäsenvaltioissa
 • Suositaan tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden kesken
 • Levittää kasvien terveyden alan virallista valvontaa koskevia parhaita käytäntöjä
 • Uuteen terveyssäännöstöön siirtymisen helpottaminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kansainvälinen ja EU:n oikeudellinen kehys
 • (Uuden) kasvinterveysasetuksen (EU) 2016/2031 johdanto
 • Uusi kansanterveys – Johdanto suojelun parantamisesta ja ennakoivista toimista
 • Virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625 (OCR)
 • Virallista valvontaa koskevan asetuksen täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset
 • Tuhoojakonseptit ja luokittelu
 • Tuontivalvontajärjestelmä
 • Tuontivalvontaan liittyvät käytännön seikat
 • Puupakkausmateriaali (WPM)
 • Tarkkailu
 • Taudinpurkausten hallinta
 • Yleiskatsaus Maa- ja puutarhaviljelyn kannalta merkitykselliset aineet
 • Yleiskatsaus: Metsätalouden ja luonnonympäristön kannalta merkitykselliset aineet
 • Sisäisten siirtojen järjestelmä
 • Sisäinen valvonta käytännönläheinen
 • Vientiä koskevat toimenpiteet ja sertifiointi
 • Tiedotuskampanjat. Sidosryhmät ja kansalaiset
 • Havainnoista ilmoittaminen ja niistä tiedottaminen

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Politiikan laadintaan, suunnitteluun ja valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten edustajat (mieluiten keskus- tai aluetasolla)
 • Virallisiin valvontatoimiin osallistuvat kenttätarkastajat
 • Tuontivalvontaan osallistuva tai tuontivalvonnan suunnittelusta/kohdentamisesta vastaava virallinen henkilöstö ja tarkastajat
 • Suositeltava: käytännön kokemus
 • Englannin kielen taito
 • Vaarantunut saatujen kokemusten levittämisestä ja siitä, mitä tiedotustoimia toteutetaan kyselyn avulla.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuaaliluokka
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuaaliluokka
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuaaliluokka
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Espanja
5 Peruutettu Peruutettu Kiva Ranska
6 19/09/2022 23/09/2022 Taliini Viro
7 17/10/2022 21/10/2022 Torinon Italia
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencian Espanja
9 27/03/2023 31/03/2023 Kiva Ranska
Uusi kasvinterveysjärjestelmä