Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/kursuse „Uus ELi taimetervise kord“ üldeesmärgid on järgmised:

 • Anda teadmisi ELi uue taimetervise korra ühiseks mõistmiseks
 • Suurendada uue inimõiguste ja põhivabaduste kaitse määrusega kehtestatud eeskirjadega seotud eksperditeadmiste taset
 • Parandada nende rakendamise järjepidevust kogu ELis
 • Edendada õiget, ühtlustatud ja üheselt mõistetavat mõistmist kõigis liikmesriikides
 • Soodustada teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel
 • Levitada taimetervise valdkonna ametlike kontrollide parimaid tavasid
 • Hõlbustada üleminekut uuele inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Rahvusvaheline ja ELi õigusraamistik
 • (Uue) taimetervise määruse (EL) 2016/2031 (PHR) sissejuhatus
 • Uus PHR - Sissejuhatus Parem kaitse ja ennetav tegevus
 • Ametliku kontrolli määrus (EL) 2017/625
 • Ametliku kontrolli määruse rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid
 • Kahjurikontseptsioonid ja kategoriseerimine
 • Impordikontrolli kord
 • Impordikontrolli praktilised elemendid
 • Puidust pakkematerjal (WPM)
 • Järelevalve
 • Haiguspuhangute ohjamine
 • ÜlevaadePõllumajanduses ja aianduses kasutatavad asjakohased kahjulikud organismid
 • ÜlevaadeAsjakohane HO metsanduses, looduskeskkonnas
 • Sisemise liikumise kord
 • Sisekontroll on praktiline
 • Ekspordiga seotud meetmed ja sertifitseerimine
 • Teavituskampaaniad. Sidusrühmad ja kodanikud
 • Tulemustest teatamine ja nendest teavitamine

See koolitusprogramm on välja töötatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Asjaomaste pädevate asutuste esindajad, kes on kaasatud poliitika kujundamisse, kavandamisse ja kontrollitegevusse (eelistatavalt kesk- või piirkondlikul tasandil)
 • Ametlike kontrollidega seotud kohapealsed inspektorid
 • Ametnikud ja inspektorid, kes osalevad impordikontrollis või vastutavad impordikontrolli kavandamise/suunamise eest
 • Soovitatavad: praktilised kogemused
 • Inglise keele oskus
 • on kompromiteeritud levitama saadud kogemusi ja andma küsitluse kaudu teavet selle kohta, milliseid levitamistegevusi rakendatakse;
I ETAPP

Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtuaalkursus
2 08/11/202112/11/2021Virtuaalkursus
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuaalkursus
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Hispaania
5 Tühistatud - - -
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Eesti
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Itaalia
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Hispaania
9 27/03/2023 31/03/2023 Kena Prantsusmaa


II ETAPP
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Sloveenia –
2 23/09/2024 27/09/2024 Riia Läti
3 21/10/2024 25/10/2024Emilia RomanaItaalia
4 09/12/2024 13/12/2024 MálagaHispaania
5 17/02/2025 21/02/2025AlicanteHispaania
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallinn Eesti
7 26/05/2025 30/05/2025Campana Itaalia
8 29/09/2025 03/10/2025 Riia Läti
Uus taimetervise kord