Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/kampaania „ Uus ELi taimetervise kord “ üldeesmärgid on järgmised:

 • Pakkuda teadmisi ja arusaamist uuest ELi taimetervise korrast
 • Suurendada eksperditeadmiste taset seoses uue taimetervise eeskirjaga kehtestatud eeskirjadega
 • Parandada nende rakendamise järjepidevust kogu ELis
 • Edendada õiget, ühtlustatud ja üheselt mõistetavat mõistmist kõigis liikmesriikides
 • Soodustada teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel
 • Levitada taimetervise valdkonna ametlike kontrollide parimaid tavasid
 • Hõlbustada üleminekut uuele sanitaarkontrollile

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Rahvusvaheline ja ELi õigusraamistik
 • (Uue) taimetervise määruse (EL) 2016/2031 (PHR) sissejuhatus
 • Uus tervisekontroll – Sissejuhatus „Parem kaitse ja ennetavad meetmed“
 • Ametliku kontrolli määrus (EL) 2017/625 (OCR)
 • Ametliku kontrolli määruse rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid
 • Kahjurikontseptsioonid ja kategoriseerimine
 • Impordikontrolli kord
 • Impordikontrolli praktilised elemendid
 • Puidust pakkematerjal (WPM)
 • Järelevalve
 • Haiguspuhangute ohjamine
 • Ülevaade põllumajanduse ja aiandusega seotud asjakohastest ohtudest
 • Ülevaade metsandusele, looduskeskkonnale
 • Siseliikumiskord
 • Sisekontrolli praktilised aspektid
 • Ekspordiga seotud meetmed ja sertifitseerimine
 • Teavituskampaaniad. Sidusrühmad ja kodanikud
 • Järeldustest teatamine ja teave

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollitegevuses osalevate asjaomaste pädevate asutuste esindajad (eelistatavalt kesk- või piirkondlikul tasandil)
 • Ametlikes kontrollides osalevad kohapealsed inspektorid
 • Ametlikud töötajad ja inspektorid, kes osalevad impordikontrollis või vastutavad impordikontrolli kavandamise/suunamise eest
 • Soovitatav: praktiline kogemus
 • Inglise keele oskus
 • On raske levitada saadud kogemusi ja anda teavet uuringu kaudu, mille kohta teabe levitamine on ellu viidud
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuaalklass
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuaalklass
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuaalklass
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Hispaania
5 Tühistatud Tühistatud Nice Prantsusmaa
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Eesti
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Itaalia
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Hispaania
9 27/03/2023 31/03/2023 Nice Prantsusmaa
Uus taimetervise kord