De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i EU's nye plantesundhedsordning er:

 • Tilvejebringe viden med henblik på en fælles forståelse af EU's nye plantesundhedsordning
 • Øge ekspertiseniveauet med hensyn til de regler, der indføres med den nye personlige repræsentant
 • Forbedre graden af sammenhæng i deres gennemførelse i hele EU
 • Fremme en korrekt, harmoniseret og utvetydig forståelse på tværs af medlemsstaterne
 • Fremme udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne
 • Formidle bedste praksis for offentlig kontrol på plantesundhedsområdet
 • Lette overgangen til den nye PHR

Kurset behandler følgende emner:

 • International og EU-retlig ramme
 • Indledning til (ny) plantesundhedsforordning (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Ny PHR — Indførelse af bedre beskyttelse og proaktiv indsats
 • Forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol (forordningen om offentlig kontrol)
 • Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter vedrørende offentlig kontrol
 • Skadegørerbegreber og -kategorier
 • Importkontrolordning
 • Praktiske elementer i forbindelse med importkontrol
 • Emballagemateriale af træ (WPM)
 • Overvågning
 • Håndtering af udbrud
 • Oversigt Relevant skadegører for landbrug og gartneri
 • Oversigt Relevant skadegører for skovbrug, naturlige miljøer
 • Ordningen for intern bevægelighed
 • Intern kontrol — Praktisk kontrol
 • Foranstaltninger og eksportcertificering
 • Oplysningskampagner. Interessenter og borgere
 • Meddelelse og information om resultater

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Repræsentanter fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrolaktiviteter (helst på centralt eller regionalt plan)
 • Inspektører på stedet, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter
 • Offentligt personale og inspektører, der er involveret i importkontrol eller med ansvar for planlægning/målretning af importkontrol
 • Tilrådeligt: praktisk erfaring
 • Engelskkundskaber
 • Kompromitteret for at formidle de opnåede erfaringer og informere via en undersøgelse om, hvilke formidlingsaktiviteter der gennemføres
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuel klasse
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuel klasse
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuel klasse
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanien
5 Annulleret Annulleret Dejligt Frankrig
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italien
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanien
9 27/03/2023 31/03/2023 Dejligt Frankrig
Ny plantesundhedsordning