De overordnede mål for BTSF's uddannelsesprogram/kurs for den nye plantesundhedsordning i EU er:

 • Skabe viden om en fælles og forståelse af EU's nye plantesundhedsordning
 • Øge ekspertisen med hensyn til de regler, der er indført med den nye PHR
 • Forbedre ensartetheden af deres gennemførelse i hele EU
 • Fremme en korrekt, harmoniseret og utvetydig forståelse på tværs af medlemsstaterne
 • Fremme udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne
 • Udbrede bedste praksis for offentlig kontrol på plantesundhedsområdet
 • Lette overgangen til den nye PHR

Kurset omhandler følgende emner:

 • Den internationale og EU-retlige ramme
 • Indledning til (ny) plantesundhedsforordning (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Ny PHR — Introduktion Bedre beskyttelse og proaktiv indsats
 • Forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol (OCR)
 • OCR-gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter
 • Skadedyrsbegreber og kategorisering
 • Importkontrolordning
 • Praktiske elementer til importkontrol
 • Træemballeringsmateriale (WPM)
 • Overvågning
 • Håndtering af udbrud
 • Oversigt Relevant HO for landbrug og gartneri
 • Oversigt Relevant HO for skovbrug, naturlige miljøer
 • Intern bevægelse Regime
 • Intern kontrol i praksis
 • Foranstaltninger og certificering i forbindelse med eksport
 • Oplysningskampagner. Interessenter og borgere
 • Meddelelse og oplysninger om konstateringer

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontroller, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • Repræsentanter for relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrol (helst på centralt eller regionalt plan)
 • Markinspektører, der er involveret i offentlig kontrol
 • Officielt personale og inspektører, der er involveret i importkontrol eller med ansvar for planlægning/målretning af importkontrol
 • Tilrådeligt: "hands-on" oplevelse
 • Færdigheder i engelsk sprog
 • Kompromitteret med henblik på at formidle de indhøstede erfaringer og informere via en undersøgelse om, hvilke formidlingsaktiviteter der er gennemført
Kalender og placeringer
Session Startdato Slutdato Byen Land
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtuelt kursus
2 08/11/2021 12/11/2021 Virtuelt kursus>
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuelt kursus
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanien
5 Annulleret TD>
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italien
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelona Spanien
9 27/03/2023 31/03/2023 Dejligt Frankrig

FASE II
Session Startdato Slutdato Byen Land
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Slovenien—
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Letland
3 21/10/2024 25/10/2024 Emilia Romana Italien
4 09/12/2024 13/12/2024 Málaga Spanien
5 17/02/2025 21/02/2025 Alicante Spanien
6 05/05/2025 09/05/2025 Tallin Estland
7 26/05/2025 30/05/2025 Campana Italien
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Letland
Ny plantesundhedsordning