Anordnande och genomförande av utbildning om riskbedömning av mikroorganismer som används som bekämpningsmedel och biocider inom ramen för Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

Syftet med utbildningen är att stödja utvecklingen av sakkunskap när det gäller metoder för riskbedömning av mikroorganismer som ska användas i biocidprodukter och växtskyddsmedel. Detta ska också öka kompetensen när det gäller att bedöma om dokumentationen är godtagbar/giltig och riskbedömning, och ska också syfta till att i så stor utsträckning som möjligt främja harmonisering av förfarandena för utvärdering och godkännande av sådana mikroorganismer inom EU.

Utbildningen riktar sig till deltagare från behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater, kandidatländer, Efta/EES-länder och potentiella kandidatländer.

Den första fasen

Session Startdatum Slutdatum Plats Ett land
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lettland
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanien
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgarien

Den andra fasen

SESSION FÖRSTA DATUM SLUTDATUM ORT ETT LAND
1 20/02/2024 23/02/2024 Bryssel BELGIEN
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANIEN
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest RUMÄNIEN
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETTLAND
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Riskbedömning av mikroorganismer som används som bekämpningsmedel och biocider