Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o oceni tveganja mikroorganizmov, ki se uporabljajo kot pesticidi in biocidi, v okviru Akademije za boljše usposabljanje za varnejšo hrano.

Cilj usposabljanja je podpreti razvoj strokovnega znanja v zvezi z metodologijami ocenjevanja tveganja za mikroorganizme, ki se uporabljajo v biocidnih in fitofarmacevtskih sredstvih. To bo tudi okrepilo pristojnosti pri ocenjevanju dopustnosti/veljavnosti dokumentacije in ocene tveganja, njegov cilj pa bo tudi čim bolj spodbujati usklajevanje postopkov ocenjevanja in odobritev takih mikroorganizmov v EU.

Usposabljanje je namenjeno udeležencem iz pristojnih organov držav članic EU, držav kandidatk, držav Efte/EGP in potencialnih držav kandidatk.

Faza I

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Lokacija Dežela
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Latvija
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španija
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bolgarija

Faza II

ZASEDANJE DATUM ZAČETKA KONČNI DATUM MESTO DEŽELA
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruselj BELGIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANIJA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarešta ROMUNIJA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LATVIJA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKA

Ocena tveganja mikroorganizmov, ki se uporabljajo kot pesticidi in biocidi