Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy v oblasti hodnotenia rizika mikroorganizmov používaných ako pesticídy a biocídy v rámci Akadémie Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Cieľom odbornej prípravy je podporovať rozvoj odborných znalostí, pokiaľ ide o metodiky hodnotenia rizika mikroorganizmov, ktoré sa majú používať v biocídnych výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín. Tým sa posilnia aj kompetencie v oblasti hodnotenia prípustnosti/validity dokumentácie a hodnotenia rizika a jej cieľom bude aj čo najviac podporovať harmonizáciu postupov hodnotenia a povoľovania takýchto mikroorganizmov v rámci EÚ.

Odborná príprava je zameraná na účastníkov z príslušných orgánov členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, krajín EZVO/EHP a potenciálnych kandidátskych krajín.

Fáza

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Umiestnenie Krajina
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lotyšsko
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španielsko
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulharsko

Fáza

ZASADNUTIE POČIATOČNÝ DÁTUM DÁTUM UKONČENIA MESTO KRAJINA
1 20/02/2024 23/02/2024 Brusel BELGICKO
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANIELSKO
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešť RUMUNSKO
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LOTYŠSKO
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKO

Posúdenie rizika mikroorganizmov používaných ako pesticídy a biocídy