Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie oceny ryzyka związanego z mikroorganizmami stosowanymi jako pestycydy i produkty biobójcze w ramach Akademii Lepszego Szkolenia na rzecz Bezpieczniejszej Żywności.

Celem szkolenia jest wspieranie rozwoju wiedzy fachowej w zakresie metodologii oceny ryzyka w odniesieniu do mikroorganizmów, które mają być stosowane w produktach biobójczych i środkach ochrony roślin. Zwiększy to również kompetencje w zakresie oceny dopuszczalności/ważności dokumentacji i oceny ryzyka, a także będzie dążyć do jak największego promowania harmonizacji procedur oceny i wydawania zezwoleń na takie mikroorganizmy w UE.

Szkolenia są skierowane do uczestników z właściwych organów państw członkowskich UE, krajów kandydujących, państw EFTA/EOG i potencjalnych krajów kandydujących.

Etap I

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Lokalizacja Państwo
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Ryga Łotwa
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Hiszpania
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bułgaria

Etap II

SESJA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIASTO PAŃSTWO
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruksela BELGIA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia HISZPANIA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukareszt RUMUNIA
4 17/09/2024 20/09/2024 Ryga ŁOTWA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALIA

Ocena ryzyka związanego z mikroorganizmami stosowanymi jako pestycydy i produkty biobójcze