Organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten over de risicobeoordeling van micro-organismen die als pesticiden en biociden worden gebruikt in het kader van de Better Training For Safer Food Academy.

Het doel van de opleiding is de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van risicobeoordelingsmethoden voor micro-organismen die in biociden en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, te ondersteunen. Dit versterkt ook de bevoegdheden op het gebied van de beoordeling van de ontvankelijkheid/geldigheid van dossiers en de risicobeoordeling, en heeft ook tot doel de harmonisatie van de evaluatieprocedures en de toelating van dergelijke micro-organismen in de EU zoveel mogelijk te bevorderen.

De opleiding is gericht op deelnemers van de bevoegde autoriteiten van EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, EVA/EER-landen en potentiële kandidaat-lidstaten.

Fase I

Zitting Begindatum Einddatum Plaats Land :
1 28/06/2021 02/07/2021 KOOPT RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 KOOPT RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 KOOPT RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 KOOPT RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 KOOPT RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 KOOPT RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 KOOPT RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Letse
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanje,
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgaarse

Fase II

ZITTING BEGINDATUM EINDDATUM STAD LAND :
1 20/02/2024 23/02/2024 Brussel BELGIË
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANJE,
3 04/06/2024 07/06/2024 Boekarest ROEMENIË
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETSE
5 11/2024 11/2024 Valetta VAN MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto FRANKRIJK

Risicobeoordeling van micro-organismen die als pesticiden en biociden worden gebruikt