Mācību pasākumu organizēšana un īstenošana par tādu mikroorganismu riska novērtēšanu, kurus izmanto par pesticīdiem un biocīdiem Labākas apmācības drošākas pārtikas akadēmijas ietvaros.

Apmācības mērķis ir palīdzēt attīstīt speciālās zināšanas par riska novērtēšanas metodēm attiecībā uz mikroorganismiem, kas izmantojami biocīdos un augu aizsardzības līdzekļos. Tas arī uzlabo kompetenci dokumentācijas pieņemamības/derīguma un riska novērtēšanas novērtēšanā, kā arī, cik vien iespējams, veicināt šādu mikroorganismu novērtēšanas procedūru un atļauju piešķiršanas procedūru saskaņošanu ES.

Apmācība ir paredzēta dalībniekiem no ES dalībvalstu, kandidātvalstu, EBTA/EEZ valstu un potenciālo kandidātvalstu kompetentajām iestādēm.

I posms

Sesija Sākuma datums Beigu datums Atrašanās vieta Valsts
1 28/06/2021 02/07/2021 TIEŠSAISTĒ RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 TIEŠSAISTĒ RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 TIEŠSAISTĒ RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 TIEŠSAISTĒ RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 TIEŠSAISTĒ RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 TIEŠSAISTĒ RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 TIEŠSAISTĒ RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Rīga Latvijā
9 22/11/2022
25/11/2022
Valensijas
Spānija
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bulgārija

II posms

SESIJA SĀKUMA DATUMS BEIGU DATUMS PILSĒTA VALSTS
1 20/02/2024 23/02/2024 Briselē BEĻĢIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valensijas SPĀNIJA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukareste RUMĀNIJA
4 17/09/2024 20/09/2024 Rīga LATVIJĀ
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGĀLE

Riska novērtējums attiecībā uz mikroorganismiem, ko izmanto kā pesticīdus un biocīdus