Mokymo veiklos, susijusios su mikroorganizmų, naudojamų kaip pesticidai ir biocidai, rizikos vertinimu organizavimas ir įgyvendinimas pagal Geresnio mokymo rūpinantis maisto sauga akademiją.

Mokymo tikslas – remti ekspertinių žinių, susijusių su biocidiniuose ir augalų apsaugos produktuose naudotinų mikroorganizmų rizikos vertinimo metodika, plėtojimą. Tai taip pat turi sustiprinti kompetenciją vertinti dokumentų priimtinumą ir (arba) tinkamumą bei rizikos vertinimą, taip pat bus siekiama skatinti kuo labiau suderinti tokių mikroorganizmų vertinimo procedūras ir autorizuoti tokius mikroorganizmus ES.

Mokymas skirtas dalyviams iš ES valstybių narių, šalių kandidačių, ELPA/EEE šalių ir potencialių šalių kandidačių kompetentingų institucijų.

Pirmoji stadija

Ji plenarinė sesija Pradžios data 2008 m. Pabaigos data Vieta Šalis
1 28/06/2021 02/07/2021 ELEKTRONINĖ RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ELEKTRONINĖ RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ELEKTRONINĖ RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ELEKTRONINĖ RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ELEKTRONINĖ RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ELEKTRONINĖ RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ELEKTRONINĖ RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Ryga Latvija
9 22/11/2022
25/11/2022
Valensijos
Ispanijoje
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bulgarija

II etapas

JI PLENARINĖ SESIJA PRADŽIOS DIENA PABAIGOS DATA MIESTAS ŠALIS
1 20/02/2024 23/02/2024 Briuselis BELGIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valensijos ISPANIJOJE
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukareštas RUMUNIJA
4 17/09/2024 20/09/2024 Ryga LATVIJA
5 11/2024 11/2024 Valeta MALTOJE.
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALIJA

Kaip pesticidai ir biocidai naudojamų mikroorganizmų rizikos vertinimas