Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o procjeni rizika od mikroorganizama koji se upotrebljavaju kao pesticidi i biocidi u okviru Akademije za bolju izobrazbu za sigurniju hranu.

Cilj je osposobljavanja poduprijeti razvoj stručnog znanja u pogledu metodologija procjene rizika za mikroorganizme koji će se upotrebljavati u biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja. Time se također jačaju kompetencije za ocjenjivanje prihvatljivosti/valjanosti dosjea i procjene rizika te će se također nastojati promicati, u najvećoj mogućoj mjeri, usklađivanje postupaka ocjenjivanja i odobravanja takvih mikroorganizama unutar EU-a.

Osposobljavanje je namijenjeno sudionicima iz nadležnih tijela država članica EU-a, zemalja kandidatkinja, zemalja EFTA-e/EGP-a i potencijalnih zemalja kandidatkinja.

I. faza

Sjednici Datum početka Datum završetka Lokacija Zemlja
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Latvija
9 22/11/2022
25/11/2022
Valenciji
Španjolska
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bugarska

Druga faza

SJEDNICI DATUM POČETKA ZAVRŠNI DATUM GRAD ZEMLJA
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruxelles BELGIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valenciji ŠPANJOLSKA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešt RUMUNJSKA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LATVIJA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Procjena rizika mikroorganizama koji se upotrebljavaju kao pesticidi i biocidi