Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter vedrørende risikovurdering af mikroorganismer, der anvendes som pesticider og biocider, under "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

Formålet med uddannelsen er at støtte udviklingen af ekspertise med hensyn til risikovurderingsmetoder for mikroorganismer, der skal anvendes i biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler. Dette vil også styrke kompetencerne i forbindelse med vurdering af dossierets antagelighed/gyldighed og risikovurdering og har også til formål så vidt muligt at fremme harmoniseringen af vurderingsprocedurerne og godkendelsen af sådanne mikroorganismer i EU.

Uddannelsen er rettet mod deltagere fra kompetente myndigheder i EU-medlemsstater, kandidatlande, EFTA/EØS-lande og potentielle kandidatlande.

Fase I

Session Startdato Slutdato Beliggenhed Hjemland
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Letland
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanien
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgarien

Fase II

SESSION BEGYNDELSESDATO SLUTDATO BYEN HJEMLAND
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruxelles BELGIEN
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANIEN
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest RUMÆNIEN
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETLAND
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Risikovurdering af mikroorganismer, der anvendes som pesticider og biocider